OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש אפריל 2018 (04/2018)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי באפריל 2018 (04/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2018 1.065 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/04/2018 הוא 1.065
02/04/2018 1.065 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/04/2018 הוא 1.065
03/04/2018 1.065 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/04/2018 הוא 1.065
04/04/2018 1.053 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/04/2018 הוא 1.053
05/04/2018 1.072 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/04/2018 הוא 1.072
06/04/2018 1.052 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/04/2018 הוא 1.052
07/04/2018 1.046 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/04/2018 הוא 1.046
08/04/2018 1.046 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/04/2018 הוא 1.046
09/04/2018 1.046 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/04/2018 הוא 1.046
10/04/2018 1.03 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/04/2018 הוא 1.03
11/04/2018 1.029 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/04/2018 הוא 1.029
12/04/2018 1.044 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/04/2018 הוא 1.044
13/04/2018 1.032 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/04/2018 הוא 1.032
14/04/2018 1.024 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/04/2018 הוא 1.024
15/04/2018 1.024 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/04/2018 הוא 1.024
16/04/2018 1.024 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/04/2018 הוא 1.024
17/04/2018 1.033 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/04/2018 הוא 1.033
18/04/2018 1.036 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/04/2018 הוא 1.036
19/04/2018 1.036 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/04/2018 הוא 1.036
20/04/2018 1.037 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/04/2018 הוא 1.037
21/04/2018 1.032 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/04/2018 הוא 1.032
22/04/2018 1.032 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/04/2018 הוא 1.032
23/04/2018 1.032 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/04/2018 הוא 1.032
24/04/2018 1.032 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/04/2018 הוא 1.032
25/04/2018 1.025 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/04/2018 הוא 1.025
26/04/2018 1.028 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/04/2018 הוא 1.028
27/04/2018 1.033 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/04/2018 הוא 1.033
28/04/2018 1.034 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/04/2018 הוא 1.034
29/04/2018 1.034 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/04/2018 הוא 1.034
30/04/2018 1.034 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/04/2018 הוא 1.034
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 05/2018 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 03/2018

תגובות הגולשים