OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש מאי 2018 (05/2018)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי במאי 2018 (05/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2018 1.025 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/05/2018 הוא 1.025
02/05/2018 1.025 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/05/2018 הוא 1.025
03/05/2018 1.027 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/05/2018 הוא 1.027
04/05/2018 1.021 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/05/2018 הוא 1.021
05/05/2018 1.023 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/05/2018 הוא 1.023
06/05/2018 1.023 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/05/2018 הוא 1.023
07/05/2018 1.023 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/05/2018 הוא 1.023
08/05/2018 1.011 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/05/2018 הוא 1.011
09/05/2018 1.005 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/05/2018 הוא 1.005
10/05/2018 1.002 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/05/2018 הוא 1.002
11/05/2018 1.002 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/05/2018 הוא 1.002
12/05/2018 0.999 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/05/2018 הוא 0.999
13/05/2018 0.999 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/05/2018 הוא 0.999
14/05/2018 0.999 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/05/2018 הוא 0.999
15/05/2018 0.986 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/05/2018 הוא 0.986
16/05/2018 0.978 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/05/2018 הוא 0.978
17/05/2018 0.979 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/05/2018 הוא 0.979
18/05/2018 0.965 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/05/2018 הוא 0.965
19/05/2018 0.965 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/05/2018 הוא 0.965
20/05/2018 0.965 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/05/2018 הוא 0.965
21/05/2018 0.965 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/05/2018 הוא 0.965
22/05/2018 0.974 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/05/2018 הוא 0.974
23/05/2018 0.973 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/05/2018 הוא 0.973
24/05/2018 0.98 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/05/2018 הוא 0.98
25/05/2018 0.976 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/05/2018 הוא 0.976
26/05/2018 0.968 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/05/2018 הוא 0.968
27/05/2018 0.968 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/05/2018 הוא 0.968
28/05/2018 0.968 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/05/2018 הוא 0.968
29/05/2018 0.959 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/05/2018 הוא 0.959
30/05/2018 0.966 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/05/2018 הוא 0.966
31/05/2018 0.958 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/05/2018 הוא 0.958
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 06/2018 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 04/2018

תגובות הגולשים