OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש ספטמבר 2018 (09/2018)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בספטמבר 2018 (09/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2018 0.877 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/09/2018 הוא 0.877
02/09/2018 0.877 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/09/2018 הוא 0.877
03/09/2018 0.877 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/09/2018 הוא 0.877
04/09/2018 0.866 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/09/2018 הוא 0.866
05/09/2018 0.866 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/09/2018 הוא 0.866
06/09/2018 0.87 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/09/2018 הוא 0.87
07/09/2018 0.883 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/09/2018 הוא 0.883
08/09/2018 0.88 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/09/2018 הוא 0.88
09/09/2018 0.88 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/09/2018 הוא 0.88
10/09/2018 0.88 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/09/2018 הוא 0.88
11/09/2018 0.864 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/09/2018 הוא 0.864
12/09/2018 0.868 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/09/2018 הוא 0.868
13/09/2018 0.862 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/09/2018 הוא 0.862
14/09/2018 0.852 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/09/2018 הוא 0.852
15/09/2018 0.855 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/09/2018 הוא 0.855
16/09/2018 0.855 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/09/2018 הוא 0.855
17/09/2018 0.855 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/09/2018 הוא 0.855
18/09/2018 0.864 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/09/2018 הוא 0.864
19/09/2018 0.86 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/09/2018 הוא 0.86
20/09/2018 0.869 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/09/2018 הוא 0.869
21/09/2018 0.877 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/09/2018 הוא 0.877
22/09/2018 0.88 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/09/2018 הוא 0.88
23/09/2018 0.88 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/09/2018 הוא 0.88
24/09/2018 0.88 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/09/2018 הוא 0.88
25/09/2018 0.869 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/09/2018 הוא 0.869
26/09/2018 0.878 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/09/2018 הוא 0.878
27/09/2018 0.892 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/09/2018 הוא 0.892
28/09/2018 0.905 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/09/2018 הוא 0.905
29/09/2018 0.905 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/09/2018 הוא 0.905
30/09/2018 0.905 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/09/2018 הוא 0.905
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 10/2018 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 08/2018

תגובות הגולשים