OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש פברואר 2019 (02/2019)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בפברואר 2019 (02/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2019 0.989 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/02/2019 הוא 0.989
02/02/2019 0.985 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/02/2019 הוא 0.985
03/02/2019 0.985 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/02/2019 הוא 0.985
04/02/2019 0.985 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/02/2019 הוא 0.985
05/02/2019 0.984 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/02/2019 הוא 0.984
06/02/2019 0.981 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/02/2019 הוא 0.981
07/02/2019 0.976 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/02/2019 הוא 0.976
08/02/2019 0.98 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/02/2019 הוא 0.98
09/02/2019 0.975 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/02/2019 הוא 0.975
10/02/2019 0.975 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/02/2019 הוא 0.975
11/02/2019 0.975 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/02/2019 הוא 0.975
12/02/2019 0.979 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/02/2019 הוא 0.979
13/02/2019 0.976 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/02/2019 הוא 0.976
14/02/2019 0.967 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/02/2019 הוא 0.967
15/02/2019 0.978 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/02/2019 הוא 0.978
16/02/2019 0.971 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/02/2019 הוא 0.971
17/02/2019 0.971 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/02/2019 הוא 0.971
18/02/2019 0.971 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/02/2019 הוא 0.971
19/02/2019 0.976 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/02/2019 הוא 0.976
20/02/2019 0.976 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/02/2019 הוא 0.976
21/02/2019 0.966 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/02/2019 הוא 0.966
22/02/2019 0.967 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/02/2019 הוא 0.967
23/02/2019 0.968 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/02/2019 הוא 0.968
24/02/2019 0.968 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/02/2019 הוא 0.968
25/02/2019 0.968 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/02/2019 הוא 0.968
26/02/2019 0.967 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/02/2019 הוא 0.967
27/02/2019 0.97 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/02/2019 הוא 0.97
28/02/2019 0.965 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/02/2019 הוא 0.965
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 03/2019 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 01/2019

תגובות הגולשים