OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש מאי 2019 (05/2019)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי במאי 2019 (05/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2019 0.915 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/05/2019 הוא 0.915
02/05/2019 0.915 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/05/2019 הוא 0.915
03/05/2019 0.908 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/05/2019 הוא 0.908
04/05/2019 0.904 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/05/2019 הוא 0.904
05/05/2019 0.904 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/05/2019 הוא 0.904
06/05/2019 0.904 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/05/2019 הוא 0.904
07/05/2019 0.904 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/05/2019 הוא 0.904
08/05/2019 0.905 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/05/2019 הוא 0.905
09/05/2019 0.901 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/05/2019 הוא 0.901
10/05/2019 0.901 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/05/2019 הוא 0.901
11/05/2019 0.893 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/05/2019 הוא 0.893
12/05/2019 0.893 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/05/2019 הוא 0.893
13/05/2019 0.893 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/05/2019 הוא 0.893
14/05/2019 0.897 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/05/2019 הוא 0.897
15/05/2019 0.894 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/05/2019 הוא 0.894
16/05/2019 0.893 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/05/2019 הוא 0.893
17/05/2019 0.882 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/05/2019 הוא 0.882
18/05/2019 0.873 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/05/2019 הוא 0.873
19/05/2019 0.873 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/05/2019 הוא 0.873
20/05/2019 0.873 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/05/2019 הוא 0.873
21/05/2019 0.879 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/05/2019 הוא 0.879
22/05/2019 0.893 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/05/2019 הוא 0.893
23/05/2019 0.891 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/05/2019 הוא 0.891
24/05/2019 0.891 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/05/2019 הוא 0.891
25/05/2019 0.90 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/05/2019 הוא 0.90
26/05/2019 0.90 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/05/2019 הוא 0.90
27/05/2019 0.90 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/05/2019 הוא 0.90
28/05/2019 0.893 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/05/2019 הוא 0.893
29/05/2019 0.897 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/05/2019 הוא 0.897
30/05/2019 0.911 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/05/2019 הוא 0.911
31/05/2019 0.911 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/05/2019 הוא 0.911
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 06/2019 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 04/2019

תגובות הגולשים