OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש ספטמבר 2019 (09/2019)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בספטמבר 2019 (09/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2019 0.853 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/09/2019 הוא 0.853
02/09/2019 0.853 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/09/2019 הוא 0.853
03/09/2019 0.849 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/09/2019 הוא 0.849
04/09/2019 0.852 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/09/2019 הוא 0.852
05/09/2019 0.862 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/09/2019 הוא 0.862
06/09/2019 0.859 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/09/2019 הוא 0.859
07/09/2019 0.869 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/09/2019 הוא 0.869
08/09/2019 0.869 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/09/2019 הוא 0.869
09/09/2019 0.869 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/09/2019 הוא 0.869
10/09/2019 0.864 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/09/2019 הוא 0.864
11/09/2019 0.872 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/09/2019 הוא 0.872
12/09/2019 0.875 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/09/2019 הוא 0.875
13/09/2019 0.87 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/09/2019 הוא 0.87
14/09/2019 0.865 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/09/2019 הוא 0.865
15/09/2019 0.865 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/09/2019 הוא 0.865
16/09/2019 0.865 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/09/2019 הוא 0.865
17/09/2019 0.868 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/09/2019 הוא 0.868
18/09/2019 0.867 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/09/2019 הוא 0.867
19/09/2019 0.85 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/09/2019 הוא 0.85
20/09/2019 0.845 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/09/2019 הוא 0.845
21/09/2019 0.846 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/09/2019 הוא 0.846
22/09/2019 0.846 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/09/2019 הוא 0.846
23/09/2019 0.846 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/09/2019 הוא 0.846
24/09/2019 0.843 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/09/2019 הוא 0.843
25/09/2019 0.837 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/09/2019 הוא 0.837
26/09/2019 0.852 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/09/2019 הוא 0.852
27/09/2019 0.837 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/09/2019 הוא 0.837
28/09/2019 0.836 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/09/2019 הוא 0.836
29/09/2019 0.836 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/09/2019 הוא 0.836
30/09/2019 0.836 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/09/2019 הוא 0.836
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 10/2019 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 08/2019

תגובות הגולשים