OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש ינואר 2020 (01/2020)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בינואר 2020 (01/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2020 0.862 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/01/2020 הוא 0.862
02/01/2020 0.862 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/01/2020 הוא 0.862
03/01/2020 0.856 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/01/2020 הוא 0.856
04/01/2020 0.856 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/01/2020 הוא 0.856
05/01/2020 0.856 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/01/2020 הוא 0.856
06/01/2020 0.856 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/01/2020 הוא 0.856
07/01/2020 0.849 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/01/2020 הוא 0.849
08/01/2020 0.855 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/01/2020 הוא 0.855
09/01/2020 0.853 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/01/2020 הוא 0.853
10/01/2020 0.851 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/01/2020 הוא 0.851
11/01/2020 0.842 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/01/2020 הוא 0.842
12/01/2020 0.842 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/01/2020 הוא 0.842
13/01/2020 0.842 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/01/2020 הוא 0.842
14/01/2020 0.837 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/01/2020 הוא 0.837
15/01/2020 0.832 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/01/2020 הוא 0.832
16/01/2020 0.829 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/01/2020 הוא 0.829
17/01/2020 0.827 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/01/2020 הוא 0.827
18/01/2020 0.827 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/01/2020 הוא 0.827
19/01/2020 0.827 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/01/2020 הוא 0.827
20/01/2020 0.827 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/01/2020 הוא 0.827
21/01/2020 0.823 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/01/2020 הוא 0.823
22/01/2020 0.823 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/01/2020 הוא 0.823
23/01/2020 0.829 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/01/2020 הוא 0.829
24/01/2020 0.827 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/01/2020 הוא 0.827
25/01/2020 0.821 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/01/2020 הוא 0.821
26/01/2020 0.821 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/01/2020 הוא 0.821
27/01/2020 0.821 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/01/2020 הוא 0.821
28/01/2020 0.823 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/01/2020 הוא 0.823
29/01/2020 0.826 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/01/2020 הוא 0.826
30/01/2020 0.813 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/01/2020 הוא 0.813
31/01/2020 0.808 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/01/2020 הוא 0.808
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 02/2020 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 12/2019

תגובות הגולשים