OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש פברואר 2020 (02/2020)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בפברואר 2020 (02/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2020 0.808 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/02/2020 הוא 0.808
02/02/2020 0.808 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/02/2020 הוא 0.808
03/02/2020 0.808 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/02/2020 הוא 0.808
04/02/2020 0.816 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/02/2020 הוא 0.816
05/02/2020 0.815 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/02/2020 הוא 0.815
06/02/2020 0.811 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/02/2020 הוא 0.811
07/02/2020 0.798 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/02/2020 הוא 0.798
08/02/2020 0.794 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/02/2020 הוא 0.794
09/02/2020 0.794 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/02/2020 הוא 0.794
10/02/2020 0.794 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/02/2020 הוא 0.794
11/02/2020 0.792 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/02/2020 הוא 0.792
12/02/2020 0.789 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/02/2020 הוא 0.789
13/02/2020 0.789 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/02/2020 הוא 0.789
14/02/2020 0.792 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/02/2020 הוא 0.792
15/02/2020 0.794 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/02/2020 הוא 0.794
16/02/2020 0.794 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/02/2020 הוא 0.794
17/02/2020 0.794 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/02/2020 הוא 0.794
18/02/2020 0.788 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/02/2020 הוא 0.788
19/02/2020 0.783 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/02/2020 הוא 0.783
20/02/2020 0.782 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/02/2020 הוא 0.782
21/02/2020 0.778 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/02/2020 הוא 0.778
22/02/2020 0.784 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/02/2020 הוא 0.784
23/02/2020 0.784 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/02/2020 הוא 0.784
24/02/2020 0.784 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/02/2020 הוא 0.784
25/02/2020 0.781 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/02/2020 הוא 0.781
26/02/2020 0.784 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/02/2020 הוא 0.784
27/02/2020 0.769 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/02/2020 הוא 0.769
28/02/2020 0.773 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/02/2020 הוא 0.773
29/02/2020 0.773 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/02/2020 הוא 0.773
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 03/2020 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 01/2020

תגובות הגולשים