OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש ספטמבר 2014 (09/2014)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) בספטמבר 2014 (09/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2014 0.582 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/09/2014 הוא 0.582
02/09/2014 0.582 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/09/2014 הוא 0.582
03/09/2014 0.584 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/09/2014 הוא 0.584
04/09/2014 0.584 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/09/2014 הוא 0.584
05/09/2014 0.587 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/09/2014 הוא 0.587
06/09/2014 0.586 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/09/2014 הוא 0.586
07/09/2014 0.586 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/09/2014 הוא 0.586
08/09/2014 0.586 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/09/2014 הוא 0.586
09/09/2014 0.589 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/09/2014 הוא 0.589
10/09/2014 0.591 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/09/2014 הוא 0.591
11/09/2014 0.592 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/09/2014 הוא 0.592
12/09/2014 0.592 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/09/2014 הוא 0.592
13/09/2014 0.591 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/09/2014 הוא 0.591
14/09/2014 0.591 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/09/2014 הוא 0.591
15/09/2014 0.591 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/09/2014 הוא 0.591
16/09/2014 0.593 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/09/2014 הוא 0.593
17/09/2014 0.594 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/09/2014 הוא 0.594
18/09/2014 0.594 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/09/2014 הוא 0.594
19/09/2014 0.594 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/09/2014 הוא 0.594
20/09/2014 0.596 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/09/2014 הוא 0.596
21/09/2014 0.596 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/09/2014 הוא 0.596
22/09/2014 0.596 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/09/2014 הוא 0.596
23/09/2014 0.596 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/09/2014 הוא 0.596
24/09/2014 0.598 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/09/2014 הוא 0.598
25/09/2014 0.60 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/09/2014 הוא 0.60
26/09/2014 0.60 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/09/2014 הוא 0.60
27/09/2014 0.599 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/09/2014 הוא 0.599
28/09/2014 0.599 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/09/2014 הוא 0.599
29/09/2014 0.599 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 29/09/2014 הוא 0.599
30/09/2014 0.602 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 30/09/2014 הוא 0.602
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 10/2014 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 08/2014

תגובות הגולשים