OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש פברואר 2015 (02/2015)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) בפברואר 2015 (02/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2015 0.63 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/02/2015 הוא 0.63
02/02/2015 0.63 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/02/2015 הוא 0.63
03/02/2015 0.626 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/02/2015 הוא 0.626
04/02/2015 0.621 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/02/2015 הוא 0.621
05/02/2015 0.62 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/02/2015 הוא 0.62
06/02/2015 0.619 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/02/2015 הוא 0.619
07/02/2015 0.622 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/02/2015 הוא 0.622
08/02/2015 0.622 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/02/2015 הוא 0.622
09/02/2015 0.622 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/02/2015 הוא 0.622
10/02/2015 0.621 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/02/2015 הוא 0.621
11/02/2015 0.617 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/02/2015 הוא 0.617
12/02/2015 0.625 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/02/2015 הוא 0.625
13/02/2015 0.624 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/02/2015 הוא 0.624
14/02/2015 0.619 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/02/2015 הוא 0.619
15/02/2015 0.619 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/02/2015 הוא 0.619
16/02/2015 0.619 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/02/2015 הוא 0.619
17/02/2015 0.618 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/02/2015 הוא 0.618
18/02/2015 0.617 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/02/2015 הוא 0.617
19/02/2015 0.614 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/02/2015 הוא 0.614
20/02/2015 0.619 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/02/2015 הוא 0.619
21/02/2015 0.617 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/02/2015 הוא 0.617
22/02/2015 0.617 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/02/2015 הוא 0.617
23/02/2015 0.617 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/02/2015 הוא 0.617
24/02/2015 0.631 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/02/2015 הוא 0.631
25/02/2015 0.631 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/02/2015 הוא 0.631
26/02/2015 0.629 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/02/2015 הוא 0.629
27/02/2015 0.636 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/02/2015 הוא 0.636
28/02/2015 0.636 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/02/2015 הוא 0.636
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 03/2015 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 01/2015

תגובות הגולשים