OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש ספטמבר 2015 (09/2015)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) בספטמבר 2015 (09/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2015 0.617 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/09/2015 הוא 0.617
02/09/2015 0.619 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/09/2015 הוא 0.619
03/09/2015 0.621 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/09/2015 הוא 0.621
04/09/2015 0.616 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/09/2015 הוא 0.616
05/09/2015 0.618 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/09/2015 הוא 0.618
06/09/2015 0.618 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/09/2015 הוא 0.618
07/09/2015 0.618 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/09/2015 הוא 0.618
08/09/2015 0.616 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/09/2015 הוא 0.616
09/09/2015 0.609 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/09/2015 הוא 0.609
10/09/2015 0.612 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/09/2015 הוא 0.612
11/09/2015 0.606 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/09/2015 הוא 0.606
12/09/2015 0.61 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/09/2015 הוא 0.61
13/09/2015 0.61 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/09/2015 הוא 0.61
14/09/2015 0.61 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/09/2015 הוא 0.61
15/09/2015 0.608 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/09/2015 הוא 0.608
16/09/2015 0.609 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/09/2015 הוא 0.609
17/09/2015 0.61 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/09/2015 הוא 0.61
18/09/2015 0.609 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/09/2015 הוא 0.609
19/09/2015 0.615 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/09/2015 הוא 0.615
20/09/2015 0.615 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/09/2015 הוא 0.615
21/09/2015 0.615 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/09/2015 הוא 0.615
22/09/2015 0.617 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/09/2015 הוא 0.617
23/09/2015 0.619 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/09/2015 הוא 0.619
24/09/2015 0.619 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/09/2015 הוא 0.619
25/09/2015 0.616 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/09/2015 הוא 0.616
26/09/2015 0.619 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/09/2015 הוא 0.619
27/09/2015 0.619 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/09/2015 הוא 0.619
28/09/2015 0.619 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/09/2015 הוא 0.619
29/09/2015 0.618 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 29/09/2015 הוא 0.618
30/09/2015 0.618 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 30/09/2015 הוא 0.618
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 10/2015 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 08/2015

תגובות הגולשים