OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש דצמבר 2015 (12/2015)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) בדצמבר 2015 (12/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2015 0.606 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/12/2015 הוא 0.606
02/12/2015 0.606 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/12/2015 הוא 0.606
03/12/2015 0.605 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/12/2015 הוא 0.605
04/12/2015 0.599 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/12/2015 הוא 0.599
05/12/2015 0.602 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/12/2015 הוא 0.602
06/12/2015 0.602 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/12/2015 הוא 0.602
07/12/2015 0.602 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/12/2015 הוא 0.602
08/12/2015 0.606 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/12/2015 הוא 0.606
09/12/2015 0.604 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/12/2015 הוא 0.604
10/12/2015 0.601 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/12/2015 הוא 0.601
11/12/2015 0.598 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/12/2015 הוא 0.598
12/12/2015 0.597 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/12/2015 הוא 0.597
13/12/2015 0.597 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/12/2015 הוא 0.597
14/12/2015 0.597 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/12/2015 הוא 0.597
15/12/2015 0.597 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/12/2015 הוא 0.597
16/12/2015 0.60 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/12/2015 הוא 0.60
17/12/2015 0.60 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/12/2015 הוא 0.60
18/12/2015 0.601 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/12/2015 הוא 0.601
19/12/2015 0.602 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/12/2015 הוא 0.602
20/12/2015 0.602 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/12/2015 הוא 0.602
21/12/2015 0.602 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/12/2015 הוא 0.602
22/12/2015 0.602 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/12/2015 הוא 0.602
23/12/2015 0.601 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/12/2015 הוא 0.601
24/12/2015 0.601 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/12/2015 הוא 0.601
25/12/2015 0.599 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/12/2015 הוא 0.599
26/12/2015 0.599 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/12/2015 הוא 0.599
27/12/2015 0.599 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/12/2015 הוא 0.599
28/12/2015 0.599 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/12/2015 הוא 0.599
29/12/2015 0.599 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 29/12/2015 הוא 0.599
30/12/2015 0.601 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 30/12/2015 הוא 0.601
31/12/2015 0.602 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 31/12/2015 הוא 0.602
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 01/2016 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 11/2015

תגובות הגולשים