OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש אפריל 2017 (04/2017)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) באפריל 2017 (04/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2017 0.527 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/04/2017 הוא 0.527
02/04/2017 0.527 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/04/2017 הוא 0.527
03/04/2017 0.527 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/04/2017 הוא 0.527
04/04/2017 0.529 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/04/2017 הוא 0.529
05/04/2017 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/04/2017 הוא 0.53
06/04/2017 0.529 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/04/2017 הוא 0.529
07/04/2017 0.529 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/04/2017 הוא 0.529
08/04/2017 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/04/2017 הוא 0.53
09/04/2017 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/04/2017 הוא 0.53
10/04/2017 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/04/2017 הוא 0.53
11/04/2017 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/04/2017 הוא 0.53
12/04/2017 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/04/2017 הוא 0.53
13/04/2017 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/04/2017 הוא 0.53
14/04/2017 0.533 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/04/2017 הוא 0.533
15/04/2017 0.533 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/04/2017 הוא 0.533
16/04/2017 0.533 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/04/2017 הוא 0.533
17/04/2017 0.533 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/04/2017 הוא 0.533
18/04/2017 0.533 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/04/2017 הוא 0.533
19/04/2017 0.532 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/04/2017 הוא 0.532
20/04/2017 0.532 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/04/2017 הוא 0.532
21/04/2017 0.534 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/04/2017 הוא 0.534
22/04/2017 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/04/2017 הוא 0.53
23/04/2017 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/04/2017 הוא 0.53
24/04/2017 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/04/2017 הוא 0.53
25/04/2017 0.529 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/04/2017 הוא 0.529
26/04/2017 0.528 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/04/2017 הוא 0.528
27/04/2017 0.528 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/04/2017 הוא 0.528
28/04/2017 0.525 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/04/2017 הוא 0.525
29/04/2017 0.525 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 29/04/2017 הוא 0.525
30/04/2017 0.525 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 30/04/2017 הוא 0.525
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 05/2017 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 03/2017

תגובות הגולשים