OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש ספטמבר 2017 (09/2017)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) בספטמבר 2017 (09/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2017 0.545 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/09/2017 הוא 0.545
02/09/2017 0.549 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/09/2017 הוא 0.549
03/09/2017 0.549 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/09/2017 הוא 0.549
04/09/2017 0.549 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/09/2017 הוא 0.549
05/09/2017 0.545 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/09/2017 הוא 0.545
06/09/2017 0.546 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/09/2017 הוא 0.546
07/09/2017 0.544 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/09/2017 הוא 0.544
08/09/2017 0.544 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/09/2017 הוא 0.544
09/09/2017 0.539 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/09/2017 הוא 0.539
10/09/2017 0.539 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/09/2017 הוא 0.539
11/09/2017 0.539 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/09/2017 הוא 0.539
12/09/2017 0.541 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/09/2017 הוא 0.541
13/09/2017 0.541 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/09/2017 הוא 0.541
14/09/2017 0.54 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/09/2017 הוא 0.54
15/09/2017 0.538 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/09/2017 הוא 0.538
16/09/2017 0.536 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/09/2017 הוא 0.536
17/09/2017 0.536 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/09/2017 הוא 0.536
18/09/2017 0.536 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/09/2017 הוא 0.536
19/09/2017 0.534 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/09/2017 הוא 0.534
20/09/2017 0.533 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/09/2017 הוא 0.533
21/09/2017 0.534 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/09/2017 הוא 0.534
22/09/2017 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/09/2017 הוא 0.53
23/09/2017 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/09/2017 הוא 0.53
24/09/2017 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/09/2017 הוא 0.53
25/09/2017 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/09/2017 הוא 0.53
26/09/2017 0.532 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/09/2017 הוא 0.532
27/09/2017 0.534 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/09/2017 הוא 0.534
28/09/2017 0.529 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/09/2017 הוא 0.529
29/09/2017 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 29/09/2017 הוא 0.53
30/09/2017 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 30/09/2017 הוא 0.53
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 10/2017 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 08/2017

תגובות הגולשים