OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש אפריל 2018 (04/2018)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) באפריל 2018 (04/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2018 0.561 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/04/2018 הוא 0.561
02/04/2018 0.561 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/04/2018 הוא 0.561
03/04/2018 0.561 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/04/2018 הוא 0.561
04/04/2018 0.562 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/04/2018 הוא 0.562
05/04/2018 0.561 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/04/2018 הוא 0.561
06/04/2018 0.561 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/04/2018 הוא 0.561
07/04/2018 0.559 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/04/2018 הוא 0.559
08/04/2018 0.559 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/04/2018 הוא 0.559
09/04/2018 0.559 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/04/2018 הוא 0.559
10/04/2018 0.557 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/04/2018 הוא 0.557
11/04/2018 0.56 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/04/2018 הוא 0.56
12/04/2018 0.559 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/04/2018 הוא 0.559
13/04/2018 0.56 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/04/2018 הוא 0.56
14/04/2018 0.557 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/04/2018 הוא 0.557
15/04/2018 0.557 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/04/2018 הוא 0.557
16/04/2018 0.557 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/04/2018 הוא 0.557
17/04/2018 0.561 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/04/2018 הוא 0.561
18/04/2018 0.56 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/04/2018 הוא 0.56
19/04/2018 0.559 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/04/2018 הוא 0.559
20/04/2018 0.561 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/04/2018 הוא 0.561
21/04/2018 0.561 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/04/2018 הוא 0.561
22/04/2018 0.561 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/04/2018 הוא 0.561
23/04/2018 0.561 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/04/2018 הוא 0.561
24/04/2018 0.564 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/04/2018 הוא 0.564
25/04/2018 0.568 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/04/2018 הוא 0.568
26/04/2018 0.565 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/04/2018 הוא 0.565
27/04/2018 0.567 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/04/2018 הוא 0.567
28/04/2018 0.566 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/04/2018 הוא 0.566
29/04/2018 0.566 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 29/04/2018 הוא 0.566
30/04/2018 0.566 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 30/04/2018 הוא 0.566
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 05/2018 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 03/2018

תגובות הגולשים