OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש ספטמבר 2018 (09/2018)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) בספטמבר 2018 (09/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2018 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/09/2018 הוא 0.53
02/09/2018 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/09/2018 הוא 0.53
03/09/2018 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/09/2018 הוא 0.53
04/09/2018 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/09/2018 הוא 0.53
05/09/2018 0.529 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/09/2018 הוא 0.529
06/09/2018 0.525 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/09/2018 הוא 0.525
07/09/2018 0.524 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/09/2018 הוא 0.524
08/09/2018 0.523 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/09/2018 הוא 0.523
09/09/2018 0.523 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/09/2018 הוא 0.523
10/09/2018 0.523 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/09/2018 הוא 0.523
11/09/2018 0.522 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/09/2018 הוא 0.522
12/09/2018 0.522 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/09/2018 הוא 0.522
13/09/2018 0.522 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/09/2018 הוא 0.522
14/09/2018 0.52 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/09/2018 הוא 0.52
15/09/2018 0.522 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/09/2018 הוא 0.522
16/09/2018 0.522 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/09/2018 הוא 0.522
17/09/2018 0.522 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/09/2018 הוא 0.522
18/09/2018 0.522 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/09/2018 הוא 0.522
19/09/2018 0.522 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/09/2018 הוא 0.522
20/09/2018 0.522 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/09/2018 הוא 0.522
21/09/2018 0.522 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/09/2018 הוא 0.522
22/09/2018 0.521 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/09/2018 הוא 0.521
23/09/2018 0.521 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/09/2018 הוא 0.521
24/09/2018 0.521 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/09/2018 הוא 0.521
25/09/2018 0.521 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/09/2018 הוא 0.521
26/09/2018 0.522 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/09/2018 הוא 0.522
27/09/2018 0.524 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/09/2018 הוא 0.524
28/09/2018 0.529 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/09/2018 הוא 0.529
29/09/2018 0.529 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 29/09/2018 הוא 0.529
30/09/2018 0.529 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 30/09/2018 הוא 0.529
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 10/2018 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 08/2018

תגובות הגולשים