OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש פברואר 2019 (02/2019)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) בפברואר 2019 (02/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2019 0.539 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/02/2019 הוא 0.539
02/02/2019 0.538 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/02/2019 הוא 0.538
03/02/2019 0.538 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/02/2019 הוא 0.538
04/02/2019 0.538 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/02/2019 הוא 0.538
05/02/2019 0.536 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/02/2019 הוא 0.536
06/02/2019 0.536 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/02/2019 הוא 0.536
07/02/2019 0.538 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/02/2019 הוא 0.538
08/02/2019 0.539 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/02/2019 הוא 0.539
09/02/2019 0.537 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/02/2019 הוא 0.537
10/02/2019 0.537 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/02/2019 הוא 0.537
11/02/2019 0.537 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/02/2019 הוא 0.537
12/02/2019 0.538 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/02/2019 הוא 0.538
13/02/2019 0.538 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/02/2019 הוא 0.538
14/02/2019 0.541 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/02/2019 הוא 0.541
15/02/2019 0.537 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/02/2019 הוא 0.537
16/02/2019 0.535 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/02/2019 הוא 0.535
17/02/2019 0.535 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/02/2019 הוא 0.535
18/02/2019 0.535 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/02/2019 הוא 0.535
19/02/2019 0.537 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/02/2019 הוא 0.537
20/02/2019 0.538 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/02/2019 הוא 0.538
21/02/2019 0.538 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/02/2019 הוא 0.538
22/02/2019 0.538 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/02/2019 הוא 0.538
23/02/2019 0.539 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/02/2019 הוא 0.539
24/02/2019 0.539 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/02/2019 הוא 0.539
25/02/2019 0.539 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/02/2019 הוא 0.539
26/02/2019 0.541 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/02/2019 הוא 0.541
27/02/2019 0.541 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/02/2019 הוא 0.541
28/02/2019 0.54 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/02/2019 הוא 0.54
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 03/2019 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 01/2019

תגובות הגולשים