OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש אפריל 2019 (04/2019)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) באפריל 2019 (04/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2019 0.54 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/04/2019 הוא 0.54
02/04/2019 0.54 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/04/2019 הוא 0.54
03/04/2019 0.537 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/04/2019 הוא 0.537
04/04/2019 0.537 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/04/2019 הוא 0.537
05/04/2019 0.533 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/04/2019 הוא 0.533
06/04/2019 0.533 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/04/2019 הוא 0.533
07/04/2019 0.533 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/04/2019 הוא 0.533
08/04/2019 0.533 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/04/2019 הוא 0.533
09/04/2019 0.533 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/04/2019 הוא 0.533
10/04/2019 0.533 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/04/2019 הוא 0.533
11/04/2019 0.534 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/04/2019 הוא 0.534
12/04/2019 0.532 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/04/2019 הוא 0.532
13/04/2019 0.531 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/04/2019 הוא 0.531
14/04/2019 0.531 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/04/2019 הוא 0.531
15/04/2019 0.531 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/04/2019 הוא 0.531
16/04/2019 0.531 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/04/2019 הוא 0.531
17/04/2019 0.534 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/04/2019 הוא 0.534
18/04/2019 0.536 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/04/2019 הוא 0.536
19/04/2019 0.536 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/04/2019 הוא 0.536
20/04/2019 0.536 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/04/2019 הוא 0.536
21/04/2019 0.536 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/04/2019 הוא 0.536
22/04/2019 0.536 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/04/2019 הוא 0.536
23/04/2019 0.536 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/04/2019 הוא 0.536
24/04/2019 0.538 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/04/2019 הוא 0.538
25/04/2019 0.538 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/04/2019 הוא 0.538
26/04/2019 0.539 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/04/2019 הוא 0.539
27/04/2019 0.538 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/04/2019 הוא 0.538
28/04/2019 0.538 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/04/2019 הוא 0.538
29/04/2019 0.538 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 29/04/2019 הוא 0.538
30/04/2019 0.535 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 30/04/2019 הוא 0.535
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 05/2019 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 03/2019

תגובות הגולשים