OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש ספטמבר 2019 (09/2019)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) בספטמבר 2019 (09/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2019 0.493 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/09/2019 הוא 0.493
02/09/2019 0.493 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/09/2019 הוא 0.493
03/09/2019 0.494 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/09/2019 הוא 0.494
04/09/2019 0.493 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/09/2019 הוא 0.493
05/09/2019 0.492 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/09/2019 הוא 0.492
06/09/2019 0.494 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/09/2019 הוא 0.494
07/09/2019 0.495 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/09/2019 הוא 0.495
08/09/2019 0.495 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/09/2019 הוא 0.495
09/09/2019 0.495 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/09/2019 הוא 0.495
10/09/2019 0.498 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/09/2019 הוא 0.498
11/09/2019 0.498 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/09/2019 הוא 0.498
12/09/2019 0.50 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/09/2019 הוא 0.50
13/09/2019 0.498 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/09/2019 הוא 0.498
14/09/2019 0.501 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/09/2019 הוא 0.501
15/09/2019 0.501 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/09/2019 הוא 0.501
16/09/2019 0.501 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/09/2019 הוא 0.501
17/09/2019 0.501 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/09/2019 הוא 0.501
18/09/2019 0.499 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/09/2019 הוא 0.499
19/09/2019 0.495 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/09/2019 הוא 0.495
20/09/2019 0.497 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/09/2019 הוא 0.497
21/09/2019 0.493 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/09/2019 הוא 0.493
22/09/2019 0.493 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/09/2019 הוא 0.493
23/09/2019 0.493 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/09/2019 הוא 0.493
24/09/2019 0.493 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/09/2019 הוא 0.493
25/09/2019 0.492 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/09/2019 הוא 0.492
26/09/2019 0.493 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/09/2019 הוא 0.493
27/09/2019 0.489 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/09/2019 הוא 0.489
28/09/2019 0.487 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/09/2019 הוא 0.487
29/09/2019 0.487 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 29/09/2019 הוא 0.487
30/09/2019 0.487 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 30/09/2019 הוא 0.487
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 10/2019 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 08/2019

תגובות הגולשים