OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש דצמבר 2019 (12/2019)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) בדצמבר 2019 (12/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2019 0.494 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/12/2019 הוא 0.494
02/12/2019 0.494 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/12/2019 הוא 0.494
03/12/2019 0.494 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/12/2019 הוא 0.494
04/12/2019 0.492 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/12/2019 הוא 0.492
05/12/2019 0.492 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/12/2019 הוא 0.492
06/12/2019 0.493 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/12/2019 הוא 0.493
07/12/2019 0.493 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/12/2019 הוא 0.493
08/12/2019 0.493 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/12/2019 הוא 0.493
09/12/2019 0.493 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/12/2019 הוא 0.493
10/12/2019 0.492 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/12/2019 הוא 0.492
11/12/2019 0.494 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/12/2019 הוא 0.494
12/12/2019 0.494 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/12/2019 הוא 0.494
13/12/2019 0.499 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/12/2019 הוא 0.499
14/12/2019 0.499 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/12/2019 הוא 0.499
15/12/2019 0.499 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/12/2019 הוא 0.499
16/12/2019 0.499 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/12/2019 הוא 0.499
17/12/2019 0.499 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/12/2019 הוא 0.499
18/12/2019 0.50 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/12/2019 הוא 0.50
19/12/2019 0.498 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/12/2019 הוא 0.498
20/12/2019 0.496 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/12/2019 הוא 0.496
21/12/2019 0.495 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/12/2019 הוא 0.495
22/12/2019 0.495 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/12/2019 הוא 0.495
23/12/2019 0.495 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/12/2019 הוא 0.495
24/12/2019 0.495 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/12/2019 הוא 0.495
25/12/2019 0.495 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/12/2019 הוא 0.495
26/12/2019 0.495 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/12/2019 הוא 0.495
27/12/2019 0.495 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/12/2019 הוא 0.495
28/12/2019 0.496 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/12/2019 הוא 0.496
29/12/2019 0.496 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 29/12/2019 הוא 0.496
30/12/2019 0.496 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 30/12/2019 הוא 0.496
31/12/2019 0.497 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 31/12/2019 הוא 0.497
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 01/2020 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 11/2019

תגובות הגולשים