OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש אפריל 2010 (04/2010)

לשימושכם, שערי הכתר הדני באפריל 2010 (04/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2010 0.67 שער הכתר הדני בתאריך 01/04/2010 הוא 0.67
02/04/2010 0.666 שער הכתר הדני בתאריך 02/04/2010 הוא 0.666
03/04/2010 0.666 שער הכתר הדני בתאריך 03/04/2010 הוא 0.666
04/04/2010 0.666 שער הכתר הדני בתאריך 04/04/2010 הוא 0.666
05/04/2010 0.666 שער הכתר הדני בתאריך 05/04/2010 הוא 0.666
06/04/2010 0.666 שער הכתר הדני בתאריך 06/04/2010 הוא 0.666
07/04/2010 0.666 שער הכתר הדני בתאריך 07/04/2010 הוא 0.666
08/04/2010 0.662 שער הכתר הדני בתאריך 08/04/2010 הוא 0.662
09/04/2010 0.665 שער הכתר הדני בתאריך 09/04/2010 הוא 0.665
10/04/2010 0.673 שער הכתר הדני בתאריך 10/04/2010 הוא 0.673
11/04/2010 0.673 שער הכתר הדני בתאריך 11/04/2010 הוא 0.673
12/04/2010 0.673 שער הכתר הדני בתאריך 12/04/2010 הוא 0.673
13/04/2010 0.673 שער הכתר הדני בתאריך 13/04/2010 הוא 0.673
14/04/2010 0.678 שער הכתר הדני בתאריך 14/04/2010 הוא 0.678
15/04/2010 0.674 שער הכתר הדני בתאריך 15/04/2010 הוא 0.674
16/04/2010 0.673 שער הכתר הדני בתאריך 16/04/2010 הוא 0.673
17/04/2010 0.673 שער הכתר הדני בתאריך 17/04/2010 הוא 0.673
18/04/2010 0.673 שער הכתר הדני בתאריך 18/04/2010 הוא 0.673
19/04/2010 0.673 שער הכתר הדני בתאריך 19/04/2010 הוא 0.673
20/04/2010 0.67 שער הכתר הדני בתאריך 20/04/2010 הוא 0.67
21/04/2010 0.67 שער הכתר הדני בתאריך 21/04/2010 הוא 0.67
22/04/2010 0.67 שער הכתר הדני בתאריך 22/04/2010 הוא 0.67
23/04/2010 0.667 שער הכתר הדני בתאריך 23/04/2010 הוא 0.667
24/04/2010 0.666 שער הכתר הדני בתאריך 24/04/2010 הוא 0.666
25/04/2010 0.666 שער הכתר הדני בתאריך 25/04/2010 הוא 0.666
26/04/2010 0.666 שער הכתר הדני בתאריך 26/04/2010 הוא 0.666
27/04/2010 0.668 שער הכתר הדני בתאריך 27/04/2010 הוא 0.668
28/04/2010 0.665 שער הכתר הדני בתאריך 28/04/2010 הוא 0.665
29/04/2010 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 29/04/2010 הוא 0.664
30/04/2010 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 30/04/2010 הוא 0.664
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 05/2010 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 03/2010

תגובות הגולשים