OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש מאי 2010 (05/2010)

לשימושכם, שערי הכתר הדני במאי 2010 (05/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2010 0.663 שער הכתר הדני בתאריך 01/05/2010 הוא 0.663
02/05/2010 0.663 שער הכתר הדני בתאריך 02/05/2010 הוא 0.663
03/05/2010 0.663 שער הכתר הדני בתאריך 03/05/2010 הוא 0.663
04/05/2010 0.659 שער הכתר הדני בתאריך 04/05/2010 הוא 0.659
05/05/2010 0.652 שער הכתר הדני בתאריך 05/05/2010 הוא 0.652
06/05/2010 0.647 שער הכתר הדני בתאריך 06/05/2010 הוא 0.647
07/05/2010 0.649 שער הכתר הדני בתאריך 07/05/2010 הוא 0.649
08/05/2010 0.655 שער הכתר הדני בתאריך 08/05/2010 הוא 0.655
09/05/2010 0.655 שער הכתר הדני בתאריך 09/05/2010 הוא 0.655
10/05/2010 0.655 שער הכתר הדני בתאריך 10/05/2010 הוא 0.655
11/05/2010 0.64 שער הכתר הדני בתאריך 11/05/2010 הוא 0.64
12/05/2010 0.639 שער הכתר הדני בתאריך 12/05/2010 הוא 0.639
13/05/2010 0.636 שער הכתר הדני בתאריך 13/05/2010 הוא 0.636
14/05/2010 0.634 שער הכתר הדני בתאריך 14/05/2010 הוא 0.634
15/05/2010 0.625 שער הכתר הדני בתאריך 15/05/2010 הוא 0.625
16/05/2010 0.625 שער הכתר הדני בתאריך 16/05/2010 הוא 0.625
17/05/2010 0.625 שער הכתר הדני בתאריך 17/05/2010 הוא 0.625
18/05/2010 0.626 שער הכתר הדני בתאריך 18/05/2010 הוא 0.626
19/05/2010 0.633 שער הכתר הדני בתאריך 19/05/2010 הוא 0.633
20/05/2010 0.633 שער הכתר הדני בתאריך 20/05/2010 הוא 0.633
21/05/2010 0.643 שער הכתר הדני בתאריך 21/05/2010 הוא 0.643
22/05/2010 0.633 שער הכתר הדני בתאריך 22/05/2010 הוא 0.633
23/05/2010 0.633 שער הכתר הדני בתאריך 23/05/2010 הוא 0.633
24/05/2010 0.633 שער הכתר הדני בתאריך 24/05/2010 הוא 0.633
25/05/2010 0.634 שער הכתר הדני בתאריך 25/05/2010 הוא 0.634
26/05/2010 0.636 שער הכתר הדני בתאריך 26/05/2010 הוא 0.636
27/05/2010 0.633 שער הכתר הדני בתאריך 27/05/2010 הוא 0.633
28/05/2010 0.639 שער הכתר הדני בתאריך 28/05/2010 הוא 0.639
29/05/2010 0.639 שער הכתר הדני בתאריך 29/05/2010 הוא 0.639
30/05/2010 0.639 שער הכתר הדני בתאריך 30/05/2010 הוא 0.639
31/05/2010 0.639 שער הכתר הדני בתאריך 31/05/2010 הוא 0.639
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 06/2010 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 04/2010

תגובות הגולשים