OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש דצמבר 2010 (12/2010)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בדצמבר 2010 (12/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2010 0.645 שער הכתר הדני בתאריך 01/12/2010 הוא 0.645
02/12/2010 0.645 שער הכתר הדני בתאריך 02/12/2010 הוא 0.645
03/12/2010 0.646 שער הכתר הדני בתאריך 03/12/2010 הוא 0.646
04/12/2010 0.648 שער הכתר הדני בתאריך 04/12/2010 הוא 0.648
05/12/2010 0.648 שער הכתר הדני בתאריך 05/12/2010 הוא 0.648
06/12/2010 0.648 שער הכתר הדני בתאריך 06/12/2010 הוא 0.648
07/12/2010 0.649 שער הכתר הדני בתאריך 07/12/2010 הוא 0.649
08/12/2010 0.645 שער הכתר הדני בתאריך 08/12/2010 הוא 0.645
09/12/2010 0.643 שער הכתר הדני בתאריך 09/12/2010 הוא 0.643
10/12/2010 0.642 שער הכתר הדני בתאריך 10/12/2010 הוא 0.642
11/12/2010 0.643 שער הכתר הדני בתאריך 11/12/2010 הוא 0.643
12/12/2010 0.643 שער הכתר הדני בתאריך 12/12/2010 הוא 0.643
13/12/2010 0.643 שער הכתר הדני בתאריך 13/12/2010 הוא 0.643
14/12/2010 0.649 שער הכתר הדני בתאריך 14/12/2010 הוא 0.649
15/12/2010 0.643 שער הכתר הדני בתאריך 15/12/2010 הוא 0.643
16/12/2010 0.639 שער הכתר הדני בתאריך 16/12/2010 הוא 0.639
17/12/2010 0.642 שער הכתר הדני בתאריך 17/12/2010 הוא 0.642
18/12/2010 0.637 שער הכתר הדני בתאריך 18/12/2010 הוא 0.637
19/12/2010 0.637 שער הכתר הדני בתאריך 19/12/2010 הוא 0.637
20/12/2010 0.637 שער הכתר הדני בתאריך 20/12/2010 הוא 0.637
21/12/2010 0.635 שער הכתר הדני בתאריך 21/12/2010 הוא 0.635
22/12/2010 0.633 שער הכתר הדני בתאריך 22/12/2010 הוא 0.633
23/12/2010 0.632 שער הכתר הדני בתאריך 23/12/2010 הוא 0.632
24/12/2010 0.633 שער הכתר הדני בתאריך 24/12/2010 הוא 0.633
25/12/2010 0.632 שער הכתר הדני בתאריך 25/12/2010 הוא 0.632
26/12/2010 0.632 שער הכתר הדני בתאריך 26/12/2010 הוא 0.632
27/12/2010 0.632 שער הכתר הדני בתאריך 27/12/2010 הוא 0.632
28/12/2010 0.635 שער הכתר הדני בתאריך 28/12/2010 הוא 0.635
29/12/2010 0.63 שער הכתר הדני בתאריך 29/12/2010 הוא 0.63
30/12/2010 0.633 שער הכתר הדני בתאריך 30/12/2010 הוא 0.633
31/12/2010 0.636 שער הכתר הדני בתאריך 31/12/2010 הוא 0.636
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 01/2011 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 11/2010

תגובות הגולשים