OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש ספטמבר 2014 (09/2014)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בספטמבר 2014 (09/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2014 0.631 שער הכתר הדני בתאריך 01/09/2014 הוא 0.631
02/09/2014 0.63 שער הכתר הדני בתאריך 02/09/2014 הוא 0.63
03/09/2014 0.632 שער הכתר הדני בתאריך 03/09/2014 הוא 0.632
04/09/2014 0.627 שער הכתר הדני בתאריך 04/09/2014 הוא 0.627
05/09/2014 0.627 שער הכתר הדני בתאריך 05/09/2014 הוא 0.627
06/09/2014 0.626 שער הכתר הדני בתאריך 06/09/2014 הוא 0.626
07/09/2014 0.626 שער הכתר הדני בתאריך 07/09/2014 הוא 0.626
08/09/2014 0.626 שער הכתר הדני בתאריך 08/09/2014 הוא 0.626
09/09/2014 0.625 שער הכתר הדני בתאריך 09/09/2014 הוא 0.625
10/09/2014 0.629 שער הכתר הדני בתאריך 10/09/2014 הוא 0.629
11/09/2014 0.63 שער הכתר הדני בתאריך 11/09/2014 הוא 0.63
12/09/2014 0.632 שער הכתר הדני בתאריך 12/09/2014 הוא 0.632
13/09/2014 0.63 שער הכתר הדני בתאריך 13/09/2014 הוא 0.63
14/09/2014 0.63 שער הכתר הדני בתאריך 14/09/2014 הוא 0.63
15/09/2014 0.63 שער הכתר הדני בתאריך 15/09/2014 הוא 0.63
16/09/2014 0.633 שער הכתר הדני בתאריך 16/09/2014 הוא 0.633
17/09/2014 0.635 שער הכתר הדני בתאריך 17/09/2014 הוא 0.635
18/09/2014 0.632 שער הכתר הדני בתאריך 18/09/2014 הוא 0.632
19/09/2014 0.631 שער הכתר הדני בתאריך 19/09/2014 הוא 0.631
20/09/2014 0.631 שער הכתר הדני בתאריך 20/09/2014 הוא 0.631
21/09/2014 0.631 שער הכתר הדני בתאריך 21/09/2014 הוא 0.631
22/09/2014 0.631 שער הכתר הדני בתאריך 22/09/2014 הוא 0.631
23/09/2014 0.633 שער הכתר הדני בתאריך 23/09/2014 הוא 0.633
24/09/2014 0.629 שער הכתר הדני בתאריך 24/09/2014 הוא 0.629
25/09/2014 0.629 שער הכתר הדני בתאריך 25/09/2014 הוא 0.629
26/09/2014 0.629 שער הכתר הדני בתאריך 26/09/2014 הוא 0.629
27/09/2014 0.629 שער הכתר הדני בתאריך 27/09/2014 הוא 0.629
28/09/2014 0.629 שער הכתר הדני בתאריך 28/09/2014 הוא 0.629
29/09/2014 0.629 שער הכתר הדני בתאריך 29/09/2014 הוא 0.629
30/09/2014 0.625 שער הכתר הדני בתאריך 30/09/2014 הוא 0.625
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 10/2014 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 08/2014

תגובות הגולשים