OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש ינואר 2015 (01/2015)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בינואר 2015 (01/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2015 0.634 שער הכתר הדני בתאריך 01/01/2015 הוא 0.634
02/01/2015 0.634 שער הכתר הדני בתאריך 02/01/2015 הוא 0.634
03/01/2015 0.634 שער הכתר הדני בתאריך 03/01/2015 הוא 0.634
04/01/2015 0.634 שער הכתר הדני בתאריך 04/01/2015 הוא 0.634
05/01/2015 0.634 שער הכתר הדני בתאריך 05/01/2015 הוא 0.634
06/01/2015 0.635 שער הכתר הדני בתאריך 06/01/2015 הוא 0.635
07/01/2015 0.63 שער הכתר הדני בתאריך 07/01/2015 הוא 0.63
08/01/2015 0.629 שער הכתר הדני בתאריך 08/01/2015 הוא 0.629
09/01/2015 0.628 שער הכתר הדני בתאריך 09/01/2015 הוא 0.628
10/01/2015 0.627 שער הכתר הדני בתאריך 10/01/2015 הוא 0.627
11/01/2015 0.627 שער הכתר הדני בתאריך 11/01/2015 הוא 0.627
12/01/2015 0.627 שער הכתר הדני בתאריך 12/01/2015 הוא 0.627
13/01/2015 0.625 שער הכתר הדני בתאריך 13/01/2015 הוא 0.625
14/01/2015 0.623 שער הכתר הדני בתאריך 14/01/2015 הוא 0.623
15/01/2015 0.614 שער הכתר הדני בתאריך 15/01/2015 הוא 0.614
16/01/2015 0.612 שער הכתר הדני בתאריך 16/01/2015 הוא 0.612
17/01/2015 0.613 שער הכתר הדני בתאריך 17/01/2015 הוא 0.613
18/01/2015 0.613 שער הכתר הדני בתאריך 18/01/2015 הוא 0.613
19/01/2015 0.613 שער הכתר הדני בתאריך 19/01/2015 הוא 0.613
20/01/2015 0.612 שער הכתר הדני בתאריך 20/01/2015 הוא 0.612
21/01/2015 0.613 שער הכתר הדני בתאריך 21/01/2015 הוא 0.613
22/01/2015 0.615 שער הכתר הדני בתאריך 22/01/2015 הוא 0.615
23/01/2015 0.60 שער הכתר הדני בתאריך 23/01/2015 הוא 0.60
24/01/2015 0.603 שער הכתר הדני בתאריך 24/01/2015 הוא 0.603
25/01/2015 0.603 שער הכתר הדני בתאריך 25/01/2015 הוא 0.603
26/01/2015 0.603 שער הכתר הדני בתאריך 26/01/2015 הוא 0.603
27/01/2015 0.605 שער הכתר הדני בתאריך 27/01/2015 הוא 0.605
28/01/2015 0.602 שער הכתר הדני בתאריך 28/01/2015 הוא 0.602
29/01/2015 0.597 שער הכתר הדני בתאריך 29/01/2015 הוא 0.597
30/01/2015 0.598 שער הכתר הדני בתאריך 30/01/2015 הוא 0.598
31/01/2015 0.598 שער הכתר הדני בתאריך 31/01/2015 הוא 0.598
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 02/2015 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 12/2014

תגובות הגולשים