OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש פברואר 2015 (02/2015)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בפברואר 2015 (02/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2015 0.599 שער הכתר הדני בתאריך 01/02/2015 הוא 0.599
02/02/2015 0.599 שער הכתר הדני בתאריך 02/02/2015 הוא 0.599
03/02/2015 0.599 שער הכתר הדני בתאריך 03/02/2015 הוא 0.599
04/02/2015 0.598 שער הכתר הדני בתאריך 04/02/2015 הוא 0.598
05/02/2015 0.594 שער הכתר הדני בתאריך 05/02/2015 הוא 0.594
06/02/2015 0.596 שער הכתר הדני בתאריך 06/02/2015 הוא 0.596
07/02/2015 0.589 שער הכתר הדני בתאריך 07/02/2015 הוא 0.589
08/02/2015 0.589 שער הכתר הדני בתאריך 08/02/2015 הוא 0.589
09/02/2015 0.589 שער הכתר הדני בתאריך 09/02/2015 הוא 0.589
10/02/2015 0.588 שער הכתר הדני בתאריך 10/02/2015 הוא 0.588
11/02/2015 0.587 שער הכתר הדני בתאריך 11/02/2015 הוא 0.587
12/02/2015 0.593 שער הכתר הדני בתאריך 12/02/2015 הוא 0.593
13/02/2015 0.596 שער הכתר הדני בתאריך 13/02/2015 הוא 0.596
14/02/2015 0.597 שער הכתר הדני בתאריך 14/02/2015 הוא 0.597
15/02/2015 0.597 שער הכתר הדני בתאריך 15/02/2015 הוא 0.597
16/02/2015 0.597 שער הכתר הדני בתאריך 16/02/2015 הוא 0.597
17/02/2015 0.593 שער הכתר הדני בתאריך 17/02/2015 הוא 0.593
18/02/2015 0.588 שער הכתר הדני בתאריך 18/02/2015 הוא 0.588
19/02/2015 0.587 שער הכתר הדני בתאריך 19/02/2015 הוא 0.587
20/02/2015 0.588 שער הכתר הדני בתאריך 20/02/2015 הוא 0.588
21/02/2015 0.584 שער הכתר הדני בתאריך 21/02/2015 הוא 0.584
22/02/2015 0.584 שער הכתר הדני בתאריך 22/02/2015 הוא 0.584
23/02/2015 0.584 שער הכתר הדני בתאריך 23/02/2015 הוא 0.584
24/02/2015 0.601 שער הכתר הדני בתאריך 24/02/2015 הוא 0.601
25/02/2015 0.598 שער הכתר הדני בתאריך 25/02/2015 הוא 0.598
26/02/2015 0.598 שער הכתר הדני בתאריך 26/02/2015 הוא 0.598
27/02/2015 0.596 שער הכתר הדני בתאריך 27/02/2015 הוא 0.596
28/02/2015 0.596 שער הכתר הדני בתאריך 28/02/2015 הוא 0.596
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 03/2015 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 01/2015

תגובות הגולשים