OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש אפריל 2015 (04/2015)

לשימושכם, שערי הכתר הדני באפריל 2015 (04/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2015 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 01/04/2015 הוא 0.573
02/04/2015 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 02/04/2015 הוא 0.573
03/04/2015 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 03/04/2015 הוא 0.573
04/04/2015 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 04/04/2015 הוא 0.573
05/04/2015 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 05/04/2015 הוא 0.573
06/04/2015 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 06/04/2015 הוא 0.573
07/04/2015 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 07/04/2015 הוא 0.573
08/04/2015 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 08/04/2015 הוא 0.572
09/04/2015 0.567 שער הכתר הדני בתאריך 09/04/2015 הוא 0.567
10/04/2015 0.566 שער הכתר הדני בתאריך 10/04/2015 הוא 0.566
11/04/2015 0.566 שער הכתר הדני בתאריך 11/04/2015 הוא 0.566
12/04/2015 0.566 שער הכתר הדני בתאריך 12/04/2015 הוא 0.566
13/04/2015 0.566 שער הכתר הדני בתאריך 13/04/2015 הוא 0.566
14/04/2015 0.564 שער הכתר הדני בתאריך 14/04/2015 הוא 0.564
15/04/2015 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 15/04/2015 הוא 0.565
16/04/2015 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 16/04/2015 הוא 0.565
17/04/2015 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 17/04/2015 הוא 0.569
18/04/2015 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 18/04/2015 הוא 0.565
19/04/2015 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 19/04/2015 הוא 0.565
20/04/2015 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 20/04/2015 הוא 0.565
21/04/2015 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 21/04/2015 הוא 0.565
22/04/2015 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 22/04/2015 הוא 0.569
23/04/2015 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 23/04/2015 הוא 0.572
24/04/2015 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 24/04/2015 הוא 0.572
25/04/2015 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 25/04/2015 הוא 0.571
26/04/2015 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 26/04/2015 הוא 0.571
27/04/2015 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 27/04/2015 הוא 0.571
28/04/2015 0.57 שער הכתר הדני בתאריך 28/04/2015 הוא 0.57
29/04/2015 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 29/04/2015 הוא 0.571
30/04/2015 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 30/04/2015 הוא 0.579
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 05/2015 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 03/2015

תגובות הגולשים