OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש מאי 2015 (05/2015)

לשימושכם, שערי הכתר הדני במאי 2015 (05/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2015 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 01/05/2015 הוא 0.582
02/05/2015 0.58 שער הכתר הדני בתאריך 02/05/2015 הוא 0.58
03/05/2015 0.58 שער הכתר הדני בתאריך 03/05/2015 הוא 0.58
04/05/2015 0.58 שער הכתר הדני בתאריך 04/05/2015 הוא 0.58
05/05/2015 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 05/05/2015 הוא 0.578
06/05/2015 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 06/05/2015 הוא 0.582
07/05/2015 0.585 שער הכתר הדני בתאריך 07/05/2015 הוא 0.585
08/05/2015 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 08/05/2015 הוא 0.582
09/05/2015 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 09/05/2015 הוא 0.578
10/05/2015 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 10/05/2015 הוא 0.578
11/05/2015 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 11/05/2015 הוא 0.578
12/05/2015 0.583 שער הכתר הדני בתאריך 12/05/2015 הוא 0.583
13/05/2015 0.58 שער הכתר הדני בתאריך 13/05/2015 הוא 0.58
14/05/2015 0.584 שער הכתר הדני בתאריך 14/05/2015 הוא 0.584
15/05/2015 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 15/05/2015 הוא 0.582
16/05/2015 0.584 שער הכתר הדני בתאריך 16/05/2015 הוא 0.584
17/05/2015 0.584 שער הכתר הדני בתאריך 17/05/2015 הוא 0.584
18/05/2015 0.584 שער הכתר הדני בתאריך 18/05/2015 הוא 0.584
19/05/2015 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 19/05/2015 הוא 0.579
20/05/2015 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 20/05/2015 הוא 0.577
21/05/2015 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 21/05/2015 הוא 0.577
22/05/2015 0.58 שער הכתר הדני בתאריך 22/05/2015 הוא 0.58
23/05/2015 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 23/05/2015 הוא 0.568
24/05/2015 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 24/05/2015 הוא 0.568
25/05/2015 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 25/05/2015 הוא 0.568
26/05/2015 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 26/05/2015 הוא 0.568
27/05/2015 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 27/05/2015 הוא 0.565
28/05/2015 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 28/05/2015 הוא 0.569
29/05/2015 0.57 שער הכתר הדני בתאריך 29/05/2015 הוא 0.57
30/05/2015 0.57 שער הכתר הדני בתאריך 30/05/2015 הוא 0.57
31/05/2015 0.57 שער הכתר הדני בתאריך 31/05/2015 הוא 0.57
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 06/2015 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 04/2015

תגובות הגולשים