OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש יולי 2015 (07/2015)

לשימושכם, שערי הכתר הדני ביולי 2015 (07/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2015 0.562 שער הכתר הדני בתאריך 01/07/2015 הוא 0.562
02/07/2015 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 02/07/2015 הוא 0.561
03/07/2015 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 03/07/2015 הוא 0.561
04/07/2015 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 04/07/2015 הוא 0.558
05/07/2015 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 05/07/2015 הוא 0.558
06/07/2015 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 06/07/2015 הוא 0.558
07/07/2015 0.556 שער הכתר הדני בתאריך 07/07/2015 הוא 0.556
08/07/2015 0.56 שער הכתר הדני בתאריך 08/07/2015 הוא 0.56
09/07/2015 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 09/07/2015 הוא 0.561
10/07/2015 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 10/07/2015 הוא 0.563
11/07/2015 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 11/07/2015 הוא 0.561
12/07/2015 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 12/07/2015 הוא 0.561
13/07/2015 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 13/07/2015 הוא 0.561
14/07/2015 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 14/07/2015 הוא 0.558
15/07/2015 0.555 שער הכתר הדני בתאריך 15/07/2015 הוא 0.555
16/07/2015 0.553 שער הכתר הדני בתאריך 16/07/2015 הוא 0.553
17/07/2015 0.553 שער הכתר הדני בתאריך 17/07/2015 הוא 0.553
18/07/2015 0.555 שער הכתר הדני בתאריך 18/07/2015 הוא 0.555
19/07/2015 0.555 שער הכתר הדני בתאריך 19/07/2015 הוא 0.555
20/07/2015 0.555 שער הכתר הדני בתאריך 20/07/2015 הוא 0.555
21/07/2015 0.555 שער הכתר הדני בתאריך 21/07/2015 הוא 0.555
22/07/2015 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 22/07/2015 הוא 0.558
23/07/2015 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 23/07/2015 הוא 0.563
24/07/2015 0.56 שער הכתר הדני בתאריך 24/07/2015 הוא 0.56
25/07/2015 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 25/07/2015 הוא 0.565
26/07/2015 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 26/07/2015 הוא 0.565
27/07/2015 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 27/07/2015 הוא 0.565
28/07/2015 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 28/07/2015 הוא 0.558
29/07/2015 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 29/07/2015 הוא 0.561
30/07/2015 0.555 שער הכתר הדני בתאריך 30/07/2015 הוא 0.555
31/07/2015 0.555 שער הכתר הדני בתאריך 31/07/2015 הוא 0.555
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 08/2015 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 06/2015

תגובות הגולשים