OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש ספטמבר 2015 (09/2015)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בספטמבר 2015 (09/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2015 0.592 שער הכתר הדני בתאריך 01/09/2015 הוא 0.592
02/09/2015 0.593 שער הכתר הדני בתאריך 02/09/2015 הוא 0.593
03/09/2015 0.592 שער הכתר הדני בתאריך 03/09/2015 הוא 0.592
04/09/2015 0.587 שער הכתר הדני בתאריך 04/09/2015 הוא 0.587
05/09/2015 0.588 שער הכתר הדני בתאריך 05/09/2015 הוא 0.588
06/09/2015 0.588 שער הכתר הדני בתאריך 06/09/2015 הוא 0.588
07/09/2015 0.588 שער הכתר הדני בתאריך 07/09/2015 הוא 0.588
08/09/2015 0.587 שער הכתר הדני בתאריך 08/09/2015 הוא 0.587
09/09/2015 0.58 שער הכתר הדני בתאריך 09/09/2015 הוא 0.58
10/09/2015 0.586 שער הכתר הדני בתאריך 10/09/2015 הוא 0.586
11/09/2015 0.586 שער הכתר הדני בתאריך 11/09/2015 הוא 0.586
12/09/2015 0.585 שער הכתר הדני בתאריך 12/09/2015 הוא 0.585
13/09/2015 0.585 שער הכתר הדני בתאריך 13/09/2015 הוא 0.585
14/09/2015 0.585 שער הכתר הדני בתאריך 14/09/2015 הוא 0.585
15/09/2015 0.585 שער הכתר הדני בתאריך 15/09/2015 הוא 0.585
16/09/2015 0.585 שער הכתר הדני בתאריך 16/09/2015 הוא 0.585
17/09/2015 0.588 שער הכתר הדני בתאריך 17/09/2015 הוא 0.588
18/09/2015 0.593 שער הכתר הדני בתאריך 18/09/2015 הוא 0.593
19/09/2015 0.592 שער הכתר הדני בתאריך 19/09/2015 הוא 0.592
20/09/2015 0.592 שער הכתר הדני בתאריך 20/09/2015 הוא 0.592
21/09/2015 0.592 שער הכתר הדני בתאריך 21/09/2015 הוא 0.592
22/09/2015 0.594 שער הכתר הדני בתאריך 22/09/2015 הוא 0.594
23/09/2015 0.594 שער הכתר הדני בתאריך 23/09/2015 הוא 0.594
24/09/2015 0.594 שער הכתר הדני בתאריך 24/09/2015 הוא 0.594
25/09/2015 0.59 שער הכתר הדני בתאריך 25/09/2015 הוא 0.59
26/09/2015 0.594 שער הכתר הדני בתאריך 26/09/2015 הוא 0.594
27/09/2015 0.594 שער הכתר הדני בתאריך 27/09/2015 הוא 0.594
28/09/2015 0.594 שער הכתר הדני בתאריך 28/09/2015 הוא 0.594
29/09/2015 0.594 שער הכתר הדני בתאריך 29/09/2015 הוא 0.594
30/09/2015 0.59 שער הכתר הדני בתאריך 30/09/2015 הוא 0.59
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 10/2015 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 08/2015

תגובות הגולשים