OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש דצמבר 2015 (12/2015)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בדצמבר 2015 (12/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2015 0.551 שער הכתר הדני בתאריך 01/12/2015 הוא 0.551
02/12/2015 0.551 שער הכתר הדני בתאריך 02/12/2015 הוא 0.551
03/12/2015 0.55 שער הכתר הדני בתאריך 03/12/2015 הוא 0.55
04/12/2015 0.562 שער הכתר הדני בתאריך 04/12/2015 הוא 0.562
05/12/2015 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 05/12/2015 הוא 0.558
06/12/2015 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 06/12/2015 הוא 0.558
07/12/2015 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 07/12/2015 הוא 0.558
08/12/2015 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 08/12/2015 הוא 0.565
09/12/2015 0.57 שער הכתר הדני בתאריך 09/12/2015 הוא 0.57
10/12/2015 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 10/12/2015 הוא 0.568
11/12/2015 0.567 שער הכתר הדני בתאריך 11/12/2015 הוא 0.567
12/12/2015 0.567 שער הכתר הדני בתאריך 12/12/2015 הוא 0.567
13/12/2015 0.567 שער הכתר הדני בתאריך 13/12/2015 הוא 0.567
14/12/2015 0.567 שער הכתר הדני בתאריך 14/12/2015 הוא 0.567
15/12/2015 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 15/12/2015 הוא 0.568
16/12/2015 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 16/12/2015 הוא 0.568
17/12/2015 0.566 שער הכתר הדני בתאריך 17/12/2015 הוא 0.566
18/12/2015 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 18/12/2015 הוא 0.565
19/12/2015 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 19/12/2015 הוא 0.568
20/12/2015 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 20/12/2015 הוא 0.568
21/12/2015 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 21/12/2015 הוא 0.568
22/12/2015 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 22/12/2015 הוא 0.572
23/12/2015 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 23/12/2015 הוא 0.571
24/12/2015 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 24/12/2015 הוא 0.571
25/12/2015 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 25/12/2015 הוא 0.572
26/12/2015 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 26/12/2015 הוא 0.572
27/12/2015 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 27/12/2015 הוא 0.572
28/12/2015 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 28/12/2015 הוא 0.572
29/12/2015 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 29/12/2015 הוא 0.571
30/12/2015 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 30/12/2015 הוא 0.571
31/12/2015 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 31/12/2015 הוא 0.569
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 01/2016 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 11/2015

תגובות הגולשים