OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש פברואר 2016 (02/2016)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בפברואר 2016 (02/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2016 0.576 שער הכתר הדני בתאריך 01/02/2016 הוא 0.576
02/02/2016 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 02/02/2016 הוא 0.579
03/02/2016 0.581 שער הכתר הדני בתאריך 03/02/2016 הוא 0.581
04/02/2016 0.586 שער הכתר הדני בתאריך 04/02/2016 הוא 0.586
05/02/2016 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 05/02/2016 הוא 0.582
06/02/2016 0.58 שער הכתר הדני בתאריך 06/02/2016 הוא 0.58
07/02/2016 0.58 שער הכתר הדני בתאריך 07/02/2016 הוא 0.58
08/02/2016 0.58 שער הכתר הדני בתאריך 08/02/2016 הוא 0.58
09/02/2016 0.585 שער הכתר הדני בתאריך 09/02/2016 הוא 0.585
10/02/2016 0.584 שער הכתר הדני בתאריך 10/02/2016 הוא 0.584
11/02/2016 0.59 שער הכתר הדני בתאריך 11/02/2016 הוא 0.59
12/02/2016 0.586 שער הכתר הדני בתאריך 12/02/2016 הוא 0.586
13/02/2016 0.583 שער הכתר הדני בתאריך 13/02/2016 הוא 0.583
14/02/2016 0.583 שער הכתר הדני בתאריך 14/02/2016 הוא 0.583
15/02/2016 0.583 שער הכתר הדני בתאריך 15/02/2016 הוא 0.583
16/02/2016 0.585 שער הכתר הדני בתאריך 16/02/2016 הוא 0.585
17/02/2016 0.583 שער הכתר הדני בתאריך 17/02/2016 הוא 0.583
18/02/2016 0.581 שער הכתר הדני בתאריך 18/02/2016 הוא 0.581
19/02/2016 0.583 שער הכתר הדני בתאריך 19/02/2016 הוא 0.583
20/02/2016 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 20/02/2016 הוא 0.579
21/02/2016 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 21/02/2016 הוא 0.579
22/02/2016 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 22/02/2016 הוא 0.579
23/02/2016 0.576 שער הכתר הדני בתאריך 23/02/2016 הוא 0.576
24/02/2016 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 24/02/2016 הוא 0.577
25/02/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 25/02/2016 הוא 0.578
26/02/2016 0.576 שער הכתר הדני בתאריך 26/02/2016 הוא 0.576
27/02/2016 0.57 שער הכתר הדני בתאריך 27/02/2016 הוא 0.57
28/02/2016 0.57 שער הכתר הדני בתאריך 28/02/2016 הוא 0.57
29/02/2016 0.57 שער הכתר הדני בתאריך 29/02/2016 הוא 0.57
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 03/2016 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 01/2016

תגובות הגולשים