OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש אפריל 2016 (04/2016)

לשימושכם, שערי הכתר הדני באפריל 2016 (04/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2016 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 01/04/2016 הוא 0.579
02/04/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 02/04/2016 הוא 0.578
03/04/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 03/04/2016 הוא 0.578
04/04/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 04/04/2016 הוא 0.578
05/04/2016 0.581 שער הכתר הדני בתאריך 05/04/2016 הוא 0.581
06/04/2016 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 06/04/2016 הוא 0.582
07/04/2016 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 07/04/2016 הוא 0.579
08/04/2016 0.58 שער הכתר הדני בתאריך 08/04/2016 הוא 0.58
09/04/2016 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 09/04/2016 הוא 0.579
10/04/2016 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 10/04/2016 הוא 0.579
11/04/2016 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 11/04/2016 הוא 0.579
12/04/2016 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 12/04/2016 הוא 0.577
13/04/2016 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 13/04/2016 הוא 0.573
14/04/2016 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 14/04/2016 הוא 0.573
15/04/2016 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 15/04/2016 הוא 0.573
16/04/2016 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 16/04/2016 הוא 0.573
17/04/2016 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 17/04/2016 הוא 0.573
18/04/2016 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 18/04/2016 הוא 0.573
19/04/2016 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 19/04/2016 הוא 0.574
20/04/2016 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 20/04/2016 הוא 0.574
21/04/2016 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 21/04/2016 הוא 0.573
22/04/2016 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 22/04/2016 הוא 0.571
23/04/2016 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 23/04/2016 הוא 0.571
24/04/2016 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 24/04/2016 הוא 0.571
25/04/2016 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 25/04/2016 הוא 0.571
26/04/2016 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 26/04/2016 הוא 0.571
27/04/2016 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 27/04/2016 הוא 0.573
28/04/2016 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 28/04/2016 הוא 0.574
29/04/2016 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 29/04/2016 הוא 0.574
30/04/2016 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 30/04/2016 הוא 0.574
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 05/2016 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 03/2016

תגובות הגולשים