OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש מאי 2016 (05/2016)

לשימושכם, שערי הכתר הדני במאי 2016 (05/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 01/05/2016 הוא 0.578
02/05/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 02/05/2016 הוא 0.578
03/05/2016 0.583 שער הכתר הדני בתאריך 03/05/2016 הוא 0.583
04/05/2016 0.583 שער הכתר הדני בתאריך 04/05/2016 הוא 0.583
05/05/2016 0.581 שער הכתר הדני בתאריך 05/05/2016 הוא 0.581
06/05/2016 0.581 שער הכתר הדני בתאריך 06/05/2016 הוא 0.581
07/05/2016 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 07/05/2016 הוא 0.579
08/05/2016 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 08/05/2016 הוא 0.579
09/05/2016 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 09/05/2016 הוא 0.579
10/05/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 10/05/2016 הוא 0.578
11/05/2016 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 11/05/2016 הוא 0.577
12/05/2016 0.575 שער הכתר הדני בתאריך 12/05/2016 הוא 0.575
13/05/2016 0.575 שער הכתר הדני בתאריך 13/05/2016 הוא 0.575
14/05/2016 0.58 שער הכתר הדני בתאריך 14/05/2016 הוא 0.58
15/05/2016 0.58 שער הכתר הדני בתאריך 15/05/2016 הוא 0.58
16/05/2016 0.58 שער הכתר הדני בתאריך 16/05/2016 הוא 0.58
17/05/2016 0.581 שער הכתר הדני בתאריך 17/05/2016 הוא 0.581
18/05/2016 0.581 שער הכתר הדני בתאריך 18/05/2016 הוא 0.581
19/05/2016 0.581 שער הכתר הדני בתאריך 19/05/2016 הוא 0.581
20/05/2016 0.584 שער הכתר הדני בתאריך 20/05/2016 הוא 0.584
21/05/2016 0.584 שער הכתר הדני בתאריך 21/05/2016 הוא 0.584
22/05/2016 0.584 שער הכתר הדני בתאריך 22/05/2016 הוא 0.584
23/05/2016 0.584 שער הכתר הדני בתאריך 23/05/2016 הוא 0.584
24/05/2016 0.581 שער הכתר הדני בתאריך 24/05/2016 הוא 0.581
25/05/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 25/05/2016 הוא 0.578
26/05/2016 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 26/05/2016 הוא 0.577
27/05/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 27/05/2016 הוא 0.578
28/05/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 28/05/2016 הוא 0.578
29/05/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 29/05/2016 הוא 0.578
30/05/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 30/05/2016 הוא 0.578
31/05/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 31/05/2016 הוא 0.578
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 06/2016 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 04/2016

תגובות הגולשים