OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש יולי 2016 (07/2016)

לשימושכם, שערי הכתר הדני ביולי 2016 (07/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2016 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 01/07/2016 הוא 0.574
02/07/2016 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 02/07/2016 הוא 0.577
03/07/2016 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 03/07/2016 הוא 0.577
04/07/2016 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 04/07/2016 הוא 0.577
05/07/2016 0.58 שער הכתר הדני בתאריך 05/07/2016 הוא 0.58
06/07/2016 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 06/07/2016 הוא 0.579
07/07/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 07/07/2016 הוא 0.578
08/07/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 08/07/2016 הוא 0.578
09/07/2016 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 09/07/2016 הוא 0.577
10/07/2016 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 10/07/2016 הוא 0.577
11/07/2016 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 11/07/2016 הוא 0.577
12/07/2016 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 12/07/2016 הוא 0.579
13/07/2016 0.576 שער הכתר הדני בתאריך 13/07/2016 הוא 0.576
14/07/2016 0.575 שער הכתר הדני בתאריך 14/07/2016 הוא 0.575
15/07/2016 0.576 שער הכתר הדני בתאריך 15/07/2016 הוא 0.576
16/07/2016 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 16/07/2016 הוא 0.574
17/07/2016 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 17/07/2016 הוא 0.574
18/07/2016 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 18/07/2016 הוא 0.574
19/07/2016 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 19/07/2016 הוא 0.573
20/07/2016 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 20/07/2016 הוא 0.571
21/07/2016 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 21/07/2016 הוא 0.571
22/07/2016 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 22/07/2016 הוא 0.569
23/07/2016 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 23/07/2016 הוא 0.568
24/07/2016 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 24/07/2016 הוא 0.568
25/07/2016 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 25/07/2016 הוא 0.568
26/07/2016 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 26/07/2016 הוא 0.569
27/07/2016 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 27/07/2016 הוא 0.568
28/07/2016 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 28/07/2016 הוא 0.571
29/07/2016 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 29/07/2016 הוא 0.571
30/07/2016 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 30/07/2016 הוא 0.571
31/07/2016 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 31/07/2016 הוא 0.571
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 08/2016 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 06/2016

תגובות הגולשים