OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש ספטמבר 2016 (09/2016)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בספטמבר 2016 (09/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2016 0.566 שער הכתר הדני בתאריך 01/09/2016 הוא 0.566
02/09/2016 0.567 שער הכתר הדני בתאריך 02/09/2016 הוא 0.567
03/09/2016 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 03/09/2016 הוא 0.565
04/09/2016 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 04/09/2016 הוא 0.565
05/09/2016 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 05/09/2016 הוא 0.565
06/09/2016 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 06/09/2016 הוא 0.565
07/09/2016 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 07/09/2016 הוא 0.569
08/09/2016 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 08/09/2016 הוא 0.569
09/09/2016 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 09/09/2016 הוא 0.569
10/09/2016 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 10/09/2016 הוא 0.569
11/09/2016 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 11/09/2016 הוא 0.569
12/09/2016 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 12/09/2016 הוא 0.569
13/09/2016 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 13/09/2016 הוא 0.569
14/09/2016 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 14/09/2016 הוא 0.571
15/09/2016 0.57 שער הכתר הדני בתאריך 15/09/2016 הוא 0.57
16/09/2016 0.567 שער הכתר הדני בתאריך 16/09/2016 הוא 0.567
17/09/2016 0.566 שער הכתר הדני בתאריך 17/09/2016 הוא 0.566
18/09/2016 0.566 שער הכתר הדני בתאריך 18/09/2016 הוא 0.566
19/09/2016 0.566 שער הכתר הדני בתאריך 19/09/2016 הוא 0.566
20/09/2016 0.567 שער הכתר הדני בתאריך 20/09/2016 הוא 0.567
21/09/2016 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 21/09/2016 הוא 0.565
22/09/2016 0.567 שער הכתר הדני בתאריך 22/09/2016 הוא 0.567
23/09/2016 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 23/09/2016 הוא 0.565
24/09/2016 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 24/09/2016 הוא 0.568
25/09/2016 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 25/09/2016 הוא 0.568
26/09/2016 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 26/09/2016 הוא 0.568
27/09/2016 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 27/09/2016 הוא 0.565
28/09/2016 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 28/09/2016 הוא 0.565
29/09/2016 0.566 שער הכתר הדני בתאריך 29/09/2016 הוא 0.566
30/09/2016 0.564 שער הכתר הדני בתאריך 30/09/2016 הוא 0.564
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 10/2016 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 08/2016

תגובות הגולשים