OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש ינואר 2017 (01/2017)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בינואר 2017 (01/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2017 0.539 שער הכתר הדני בתאריך 01/01/2017 הוא 0.539
02/01/2017 0.539 שער הכתר הדני בתאריך 02/01/2017 הוא 0.539
03/01/2017 0.539 שער הכתר הדני בתאריך 03/01/2017 הוא 0.539
04/01/2017 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 04/01/2017 הוא 0.541
05/01/2017 0.545 שער הכתר הדני בתאריך 05/01/2017 הוא 0.545
06/01/2017 0.548 שער הכתר הדני בתאריך 06/01/2017 הוא 0.548
07/01/2017 0.545 שער הכתר הדני בתאריך 07/01/2017 הוא 0.545
08/01/2017 0.545 שער הכתר הדני בתאריך 08/01/2017 הוא 0.545
09/01/2017 0.545 שער הכתר הדני בתאריך 09/01/2017 הוא 0.545
10/01/2017 0.547 שער הכתר הדני בתאריך 10/01/2017 הוא 0.547
11/01/2017 0.545 שער הכתר הדני בתאריך 11/01/2017 הוא 0.545
12/01/2017 0.548 שער הכתר הדני בתאריך 12/01/2017 הוא 0.548
13/01/2017 0.547 שער הכתר הדני בתאריך 13/01/2017 הוא 0.547
14/01/2017 0.545 שער הכתר הדני בתאריך 14/01/2017 הוא 0.545
15/01/2017 0.545 שער הכתר הדני בתאריך 15/01/2017 הוא 0.545
16/01/2017 0.545 שער הכתר הדני בתאריך 16/01/2017 הוא 0.545
17/01/2017 0.55 שער הכתר הדני בתאריך 17/01/2017 הוא 0.55
18/01/2017 0.548 שער הכתר הדני בתאריך 18/01/2017 הוא 0.548
19/01/2017 0.546 שער הכתר הדני בתאריך 19/01/2017 הוא 0.546
20/01/2017 0.546 שער הכתר הדני בתאריך 20/01/2017 הוא 0.546
21/01/2017 0.548 שער הכתר הדני בתאריך 21/01/2017 הוא 0.548
22/01/2017 0.548 שער הכתר הדני בתאריך 22/01/2017 הוא 0.548
23/01/2017 0.548 שער הכתר הדני בתאריך 23/01/2017 הוא 0.548
24/01/2017 0.547 שער הכתר הדני בתאריך 24/01/2017 הוא 0.547
25/01/2017 0.547 שער הכתר הדני בתאריך 25/01/2017 הוא 0.547
26/01/2017 0.546 שער הכתר הדני בתאריך 26/01/2017 הוא 0.546
27/01/2017 0.545 שער הכתר הדני בתאריך 27/01/2017 הוא 0.545
28/01/2017 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 28/01/2017 הוא 0.541
29/01/2017 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 29/01/2017 הוא 0.541
30/01/2017 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 30/01/2017 הוא 0.541
31/01/2017 0.545 שער הכתר הדני בתאריך 31/01/2017 הוא 0.545
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 02/2017 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 12/2016

תגובות הגולשים