OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש אפריל 2017 (04/2017)

לשימושכם, שערי הכתר הדני באפריל 2017 (04/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2017 0.52 שער הכתר הדני בתאריך 01/04/2017 הוא 0.52
02/04/2017 0.52 שער הכתר הדני בתאריך 02/04/2017 הוא 0.52
03/04/2017 0.52 שער הכתר הדני בתאריך 03/04/2017 הוא 0.52
04/04/2017 0.522 שער הכתר הדני בתאריך 04/04/2017 הוא 0.522
05/04/2017 0.525 שער הכתר הדני בתאריך 05/04/2017 הוא 0.525
06/04/2017 0.523 שער הכתר הדני בתאריך 06/04/2017 הוא 0.523
07/04/2017 0.522 שער הכתר הדני בתאריך 07/04/2017 הוא 0.522
08/04/2017 0.522 שער הכתר הדני בתאריך 08/04/2017 הוא 0.522
09/04/2017 0.522 שער הכתר הדני בתאריך 09/04/2017 הוא 0.522
10/04/2017 0.522 שער הכתר הדני בתאריך 10/04/2017 הוא 0.522
11/04/2017 0.522 שער הכתר הדני בתאריך 11/04/2017 הוא 0.522
12/04/2017 0.522 שער הכתר הדני בתאריך 12/04/2017 הוא 0.522
13/04/2017 0.522 שער הכתר הדני בתאריך 13/04/2017 הוא 0.522
14/04/2017 0.526 שער הכתר הדני בתאריך 14/04/2017 הוא 0.526
15/04/2017 0.526 שער הכתר הדני בתאריך 15/04/2017 הוא 0.526
16/04/2017 0.526 שער הכתר הדני בתאריך 16/04/2017 הוא 0.526
17/04/2017 0.526 שער הכתר הדני בתאריך 17/04/2017 הוא 0.526
18/04/2017 0.526 שער הכתר הדני בתאריך 18/04/2017 הוא 0.526
19/04/2017 0.529 שער הכתר הדני בתאריך 19/04/2017 הוא 0.529
20/04/2017 0.529 שער הכתר הדני בתאריך 20/04/2017 הוא 0.529
21/04/2017 0.531 שער הכתר הדני בתאריך 21/04/2017 הוא 0.531
22/04/2017 0.533 שער הכתר הדני בתאריך 22/04/2017 הוא 0.533
23/04/2017 0.533 שער הכתר הדני בתאריך 23/04/2017 הוא 0.533
24/04/2017 0.533 שער הכתר הדני בתאריך 24/04/2017 הוא 0.533
25/04/2017 0.533 שער הכתר הדני בתאריך 25/04/2017 הוא 0.533
26/04/2017 0.532 שער הכתר הדני בתאריך 26/04/2017 הוא 0.532
27/04/2017 0.534 שער הכתר הדני בתאריך 27/04/2017 הוא 0.534
28/04/2017 0.53 שער הכתר הדני בתאריך 28/04/2017 הוא 0.53
29/04/2017 0.53 שער הכתר הדני בתאריך 29/04/2017 הוא 0.53
30/04/2017 0.53 שער הכתר הדני בתאריך 30/04/2017 הוא 0.53
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 05/2017 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 03/2017

תגובות הגולשים