OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש מאי 2017 (05/2017)

לשימושכם, שערי הכתר הדני במאי 2017 (05/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2017 0.53 שער הכתר הדני בתאריך 01/05/2017 הוא 0.53
02/05/2017 0.53 שער הכתר הדני בתאריך 02/05/2017 הוא 0.53
03/05/2017 0.53 שער הכתר הדני בתאריך 03/05/2017 הוא 0.53
04/05/2017 0.532 שער הכתר הדני בתאריך 04/05/2017 הוא 0.532
05/05/2017 0.533 שער הכתר הדני בתאריך 05/05/2017 הוא 0.533
06/05/2017 0.531 שער הכתר הדני בתאריך 06/05/2017 הוא 0.531
07/05/2017 0.531 שער הכתר הדני בתאריך 07/05/2017 הוא 0.531
08/05/2017 0.531 שער הכתר הדני בתאריך 08/05/2017 הוא 0.531
09/05/2017 0.528 שער הכתר הדני בתאריך 09/05/2017 הוא 0.528
10/05/2017 0.526 שער הכתר הדני בתאריך 10/05/2017 הוא 0.526
11/05/2017 0.528 שער הכתר הדני בתאריך 11/05/2017 הוא 0.528
12/05/2017 0.527 שער הכתר הדני בתאריך 12/05/2017 הוא 0.527
13/05/2017 0.53 שער הכתר הדני בתאריך 13/05/2017 הוא 0.53
14/05/2017 0.53 שער הכתר הדני בתאריך 14/05/2017 הוא 0.53
15/05/2017 0.53 שער הכתר הדני בתאריך 15/05/2017 הוא 0.53
16/05/2017 0.536 שער הכתר הדני בתאריך 16/05/2017 הוא 0.536
17/05/2017 0.538 שער הכתר הדני בתאריך 17/05/2017 הוא 0.538
18/05/2017 0.539 שער הכתר הדני בתאריך 18/05/2017 הוא 0.539
19/05/2017 0.538 שער הכתר הדני בתאריך 19/05/2017 הוא 0.538
20/05/2017 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 20/05/2017 הוא 0.541
21/05/2017 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 21/05/2017 הוא 0.541
22/05/2017 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 22/05/2017 הוא 0.541
23/05/2017 0.542 שער הכתר הדני בתאריך 23/05/2017 הוא 0.542
24/05/2017 0.54 שער הכתר הדני בתאריך 24/05/2017 הוא 0.54
25/05/2017 0.539 שער הכתר הדני בתאריך 25/05/2017 הוא 0.539
26/05/2017 0.539 שער הכתר הדני בתאריך 26/05/2017 הוא 0.539
27/05/2017 0.533 שער הכתר הדני בתאריך 27/05/2017 הוא 0.533
28/05/2017 0.533 שער הכתר הדני בתאריך 28/05/2017 הוא 0.533
29/05/2017 0.533 שער הכתר הדני בתאריך 29/05/2017 הוא 0.533
30/05/2017 0.533 שער הכתר הדני בתאריך 30/05/2017 הוא 0.533
31/05/2017 0.533 שער הכתר הדני בתאריך 31/05/2017 הוא 0.533
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 06/2017 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 04/2017

תגובות הגולשים