OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש יולי 2017 (07/2017)

לשימושכם, שערי הכתר הדני ביולי 2017 (07/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2017 0.534 שער הכתר הדני בתאריך 01/07/2017 הוא 0.534
02/07/2017 0.534 שער הכתר הדני בתאריך 02/07/2017 הוא 0.534
03/07/2017 0.534 שער הכתר הדני בתאריך 03/07/2017 הוא 0.534
04/07/2017 0.536 שער הכתר הדני בתאריך 04/07/2017 הוא 0.536
05/07/2017 0.537 שער הכתר הדני בתאריך 05/07/2017 הוא 0.537
06/07/2017 0.54 שער הכתר הדני בתאריך 06/07/2017 הוא 0.54
07/07/2017 0.542 שער הכתר הדני בתאריך 07/07/2017 הוא 0.542
08/07/2017 0.544 שער הכתר הדני בתאריך 08/07/2017 הוא 0.544
09/07/2017 0.544 שער הכתר הדני בתאריך 09/07/2017 הוא 0.544
10/07/2017 0.544 שער הכתר הדני בתאריך 10/07/2017 הוא 0.544
11/07/2017 0.548 שער הכתר הדני בתאריך 11/07/2017 הוא 0.548
12/07/2017 0.547 שער הכתר הדני בתאריך 12/07/2017 הוא 0.547
13/07/2017 0.542 שער הכתר הדני בתאריך 13/07/2017 הוא 0.542
14/07/2017 0.543 שער הכתר הדני בתאריך 14/07/2017 הוא 0.543
15/07/2017 0.547 שער הכתר הדני בתאריך 15/07/2017 הוא 0.547
16/07/2017 0.547 שער הכתר הדני בתאריך 16/07/2017 הוא 0.547
17/07/2017 0.547 שער הכתר הדני בתאריך 17/07/2017 הוא 0.547
18/07/2017 0.554 שער הכתר הדני בתאריך 18/07/2017 הוא 0.554
19/07/2017 0.557 שער הכתר הדני בתאריך 19/07/2017 הוא 0.557
20/07/2017 0.552 שער הכתר הדני בתאריך 20/07/2017 הוא 0.552
21/07/2017 0.557 שער הכתר הדני בתאריך 21/07/2017 הוא 0.557
22/07/2017 0.562 שער הכתר הדני בתאריך 22/07/2017 הוא 0.562
23/07/2017 0.562 שער הכתר הדני בתאריך 23/07/2017 הוא 0.562
24/07/2017 0.562 שער הכתר הדני בתאריך 24/07/2017 הוא 0.562
25/07/2017 0.559 שער הכתר הדני בתאריך 25/07/2017 הוא 0.559
26/07/2017 0.559 שער הכתר הדני בתאריך 26/07/2017 הוא 0.559
27/07/2017 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 27/07/2017 הוא 0.561
28/07/2017 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 28/07/2017 הוא 0.561
29/07/2017 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 29/07/2017 הוא 0.561
30/07/2017 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 30/07/2017 הוא 0.561
31/07/2017 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 31/07/2017 הוא 0.561
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 08/2017 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 06/2017

תגובות הגולשים