OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש ספטמבר 2017 (09/2017)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בספטמבר 2017 (09/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2017 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 01/09/2017 הוא 0.573
02/09/2017 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 02/09/2017 הוא 0.573
03/09/2017 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 03/09/2017 הוא 0.573
04/09/2017 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 04/09/2017 הוא 0.573
05/09/2017 0.57 שער הכתר הדני בתאריך 05/09/2017 הוא 0.57
06/09/2017 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 06/09/2017 הוא 0.571
07/09/2017 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 07/09/2017 הוא 0.568
08/09/2017 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 08/09/2017 הוא 0.568
09/09/2017 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 09/09/2017 הוא 0.569
10/09/2017 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 10/09/2017 הוא 0.569
11/09/2017 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 11/09/2017 הוא 0.569
12/09/2017 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 12/09/2017 הוא 0.569
13/09/2017 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 13/09/2017 הוא 0.569
14/09/2017 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 14/09/2017 הוא 0.565
15/09/2017 0.564 שער הכתר הדני בתאריך 15/09/2017 הוא 0.564
16/09/2017 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 16/09/2017 הוא 0.565
17/09/2017 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 17/09/2017 הוא 0.565
18/09/2017 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 18/09/2017 הוא 0.565
19/09/2017 0.566 שער הכתר הדני בתאריך 19/09/2017 הוא 0.566
20/09/2017 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 20/09/2017 הוא 0.561
21/09/2017 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 21/09/2017 הוא 0.561
22/09/2017 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 22/09/2017 הוא 0.561
23/09/2017 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 23/09/2017 הוא 0.561
24/09/2017 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 24/09/2017 הוא 0.561
25/09/2017 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 25/09/2017 הוא 0.561
26/09/2017 0.559 שער הכתר הדני בתאריך 26/09/2017 הוא 0.559
27/09/2017 0.559 שער הכתר הדני בתאריך 27/09/2017 הוא 0.559
28/09/2017 0.559 שער הכתר הדני בתאריך 28/09/2017 הוא 0.559
29/09/2017 0.559 שער הכתר הדני בתאריך 29/09/2017 הוא 0.559
30/09/2017 0.559 שער הכתר הדני בתאריך 30/09/2017 הוא 0.559
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 10/2017 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 08/2017

תגובות הגולשים