OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש דצמבר 2017 (12/2017)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בדצמבר 2017 (12/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2017 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 01/12/2017 הוא 0.558
02/12/2017 0.556 שער הכתר הדני בתאריך 02/12/2017 הוא 0.556
03/12/2017 0.556 שער הכתר הדני בתאריך 03/12/2017 הוא 0.556
04/12/2017 0.556 שער הכתר הדני בתאריך 04/12/2017 הוא 0.556
05/12/2017 0.557 שער הכתר הדני בתאריך 05/12/2017 הוא 0.557
06/12/2017 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 06/12/2017 הוא 0.558
07/12/2017 0.557 שער הכתר הדני בתאריך 07/12/2017 הוא 0.557
08/12/2017 0.555 שער הכתר הדני בתאריך 08/12/2017 הוא 0.555
09/12/2017 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 09/12/2017 הוא 0.558
10/12/2017 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 10/12/2017 הוא 0.558
11/12/2017 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 11/12/2017 הוא 0.558
12/12/2017 0.56 שער הכתר הדני בתאריך 12/12/2017 הוא 0.56
13/12/2017 0.56 שער הכתר הדני בתאריך 13/12/2017 הוא 0.56
14/12/2017 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 14/12/2017 הוא 0.561
15/12/2017 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 15/12/2017 הוא 0.558
16/12/2017 0.556 שער הכתר הדני בתאריך 16/12/2017 הוא 0.556
17/12/2017 0.556 שער הכתר הדני בתאריך 17/12/2017 הוא 0.556
18/12/2017 0.556 שער הכתר הדני בתאריך 18/12/2017 הוא 0.556
19/12/2017 0.555 שער הכתר הדני בתאריך 19/12/2017 הוא 0.555
20/12/2017 0.557 שער הכתר הדני בתאריך 20/12/2017 הוא 0.557
21/12/2017 0.556 שער הכתר הדני בתאריך 21/12/2017 הוא 0.556
22/12/2017 0.555 שער הכתר הדני בתאריך 22/12/2017 הוא 0.555
23/12/2017 0.555 שער הכתר הדני בתאריך 23/12/2017 הוא 0.555
24/12/2017 0.555 שער הכתר הדני בתאריך 24/12/2017 הוא 0.555
25/12/2017 0.555 שער הכתר הדני בתאריך 25/12/2017 הוא 0.555
26/12/2017 0.555 שער הכתר הדני בתאריך 26/12/2017 הוא 0.555
27/12/2017 0.556 שער הכתר הדני בתאריך 27/12/2017 הוא 0.556
28/12/2017 0.557 שער הכתר הדני בתאריך 28/12/2017 הוא 0.557
29/12/2017 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 29/12/2017 הוא 0.558
30/12/2017 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 30/12/2017 הוא 0.558
31/12/2017 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 31/12/2017 הוא 0.558
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 01/2018 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 11/2017

תגובות הגולשים