OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש פברואר 2018 (02/2018)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בפברואר 2018 (02/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2018 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 01/02/2018 הוא 0.573
02/02/2018 0.576 שער הכתר הדני בתאריך 02/02/2018 הוא 0.576
03/02/2018 0.575 שער הכתר הדני בתאריך 03/02/2018 הוא 0.575
04/02/2018 0.575 שער הכתר הדני בתאריך 04/02/2018 הוא 0.575
05/02/2018 0.575 שער הכתר הדני בתאריך 05/02/2018 הוא 0.575
06/02/2018 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 06/02/2018 הוא 0.578
07/02/2018 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 07/02/2018 הוא 0.578
08/02/2018 0.575 שער הכתר הדני בתאריך 08/02/2018 הוא 0.575
09/02/2018 0.58 שער הכתר הדני בתאריך 09/02/2018 הוא 0.58
10/02/2018 0.581 שער הכתר הדני בתאריך 10/02/2018 הוא 0.581
11/02/2018 0.581 שער הכתר הדני בתאריך 11/02/2018 הוא 0.581
12/02/2018 0.581 שער הכתר הדני בתאריך 12/02/2018 הוא 0.581
13/02/2018 0.584 שער הכתר הדני בתאריך 13/02/2018 הוא 0.584
14/02/2018 0.586 שער הכתר הדני בתאריך 14/02/2018 הוא 0.586
15/02/2018 0.591 שער הכתר הדני בתאריך 15/02/2018 הוא 0.591
16/02/2018 0.595 שער הכתר הדני בתאריך 16/02/2018 הוא 0.595
17/02/2018 0.587 שער הכתר הדני בתאריך 17/02/2018 הוא 0.587
18/02/2018 0.587 שער הכתר הדני בתאריך 18/02/2018 הוא 0.587
19/02/2018 0.587 שער הכתר הדני בתאריך 19/02/2018 הוא 0.587
20/02/2018 0.58 שער הכתר הדני בתאריך 20/02/2018 הוא 0.58
21/02/2018 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 21/02/2018 הוא 0.579
22/02/2018 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 22/02/2018 הוא 0.577
23/02/2018 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 23/02/2018 הוא 0.577
24/02/2018 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 24/02/2018 הוא 0.579
25/02/2018 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 25/02/2018 הוא 0.579
26/02/2018 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 26/02/2018 הוא 0.579
27/02/2018 0.575 שער הכתר הדני בתאריך 27/02/2018 הוא 0.575
28/02/2018 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 28/02/2018 הוא 0.572
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 03/2018 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 01/2018

תגובות הגולשים