OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש אפריל 2018 (04/2018)

לשימושכם, שערי הכתר הדני באפריל 2018 (04/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2018 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 01/04/2018 הוא 0.582
02/04/2018 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 02/04/2018 הוא 0.582
03/04/2018 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 03/04/2018 הוא 0.582
04/04/2018 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 04/04/2018 הוא 0.582
05/04/2018 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 05/04/2018 הוא 0.582
06/04/2018 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 06/04/2018 הוא 0.582
07/04/2018 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 07/04/2018 הוא 0.582
08/04/2018 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 08/04/2018 הוא 0.582
09/04/2018 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 09/04/2018 הוא 0.582
10/04/2018 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 10/04/2018 הוא 0.582
11/04/2018 0.585 שער הכתר הדני בתאריך 11/04/2018 הוא 0.585
12/04/2018 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 12/04/2018 הוא 0.582
13/04/2018 0.581 שער הכתר הדני בתאריך 13/04/2018 הוא 0.581
14/04/2018 0.581 שער הכתר הדני בתאריך 14/04/2018 הוא 0.581
15/04/2018 0.581 שער הכתר הדני בתאריך 15/04/2018 הוא 0.581
16/04/2018 0.581 שער הכתר הדני בתאריך 16/04/2018 הוא 0.581
17/04/2018 0.586 שער הכתר הדני בתאריך 17/04/2018 הוא 0.586
18/04/2018 0.584 שער הכתר הדני בתאריך 18/04/2018 הוא 0.584
19/04/2018 0.584 שער הכתר הדני בתאריך 19/04/2018 הוא 0.584
20/04/2018 0.584 שער הכתר הדני בתאריך 20/04/2018 הוא 0.584
21/04/2018 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 21/04/2018 הוא 0.582
22/04/2018 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 22/04/2018 הוא 0.582
23/04/2018 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 23/04/2018 הוא 0.582
24/04/2018 0.584 שער הכתר הדני בתאריך 24/04/2018 הוא 0.584
25/04/2018 0.588 שער הכתר הדני בתאריך 25/04/2018 הוא 0.588
26/04/2018 0.585 שער הכתר הדני בתאריך 26/04/2018 הוא 0.585
27/04/2018 0.583 שער הכתר הדני בתאריך 27/04/2018 הוא 0.583
28/04/2018 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 28/04/2018 הוא 0.582
29/04/2018 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 29/04/2018 הוא 0.582
30/04/2018 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 30/04/2018 הוא 0.582
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 05/2018 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 03/2018

תגובות הגולשים