OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש מאי 2018 (05/2018)

לשימושכם, שערי הכתר הדני במאי 2018 (05/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2018 0.584 שער הכתר הדני בתאריך 01/05/2018 הוא 0.584
02/05/2018 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 02/05/2018 הוא 0.582
03/05/2018 0.584 שער הכתר הדני בתאריך 03/05/2018 הוא 0.584
04/05/2018 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 04/05/2018 הוא 0.582
05/05/2018 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 05/05/2018 הוא 0.579
06/05/2018 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 06/05/2018 הוא 0.579
07/05/2018 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 07/05/2018 הוא 0.579
08/05/2018 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 08/05/2018 הוא 0.574
09/05/2018 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 09/05/2018 הוא 0.574
10/05/2018 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 10/05/2018 הוא 0.571
11/05/2018 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 11/05/2018 הוא 0.571
12/05/2018 0.575 שער הכתר הדני בתאריך 12/05/2018 הוא 0.575
13/05/2018 0.575 שער הכתר הדני בתאריך 13/05/2018 הוא 0.575
14/05/2018 0.575 שער הכתר הדני בתאריך 14/05/2018 הוא 0.575
15/05/2018 0.576 שער הכתר הדני בתאריך 15/05/2018 הוא 0.576
16/05/2018 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 16/05/2018 הוא 0.569
17/05/2018 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 17/05/2018 הוא 0.568
18/05/2018 0.57 שער הכתר הדני בתאריך 18/05/2018 הוא 0.57
19/05/2018 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 19/05/2018 הוא 0.565
20/05/2018 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 20/05/2018 הוא 0.565
21/05/2018 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 21/05/2018 הוא 0.565
22/05/2018 0.566 שער הכתר הדני בתאריך 22/05/2018 הוא 0.566
23/05/2018 0.562 שער הכתר הדני בתאריך 23/05/2018 הוא 0.562
24/05/2018 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 24/05/2018 הוא 0.561
25/05/2018 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 25/05/2018 הוא 0.561
26/05/2018 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 26/05/2018 הוא 0.558
27/05/2018 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 27/05/2018 הוא 0.558
28/05/2018 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 28/05/2018 הוא 0.558
29/05/2018 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 29/05/2018 הוא 0.558
30/05/2018 0.559 שער הכתר הדני בתאריך 30/05/2018 הוא 0.559
31/05/2018 0.56 שער הכתר הדני בתאריך 31/05/2018 הוא 0.56
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 06/2018 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 04/2018

תגובות הגולשים