OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש יולי 2018 (07/2018)

לשימושכם, שערי הכתר הדני ביולי 2018 (07/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2018 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 01/07/2018 הוא 0.572
02/07/2018 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 02/07/2018 הוא 0.572
03/07/2018 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 03/07/2018 הוא 0.572
04/07/2018 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 04/07/2018 הוא 0.571
05/07/2018 0.57 שער הכתר הדני בתאריך 05/07/2018 הוא 0.57
06/07/2018 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 06/07/2018 הוא 0.572
07/07/2018 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 07/07/2018 הוא 0.572
08/07/2018 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 08/07/2018 הוא 0.572
09/07/2018 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 09/07/2018 הוא 0.572
10/07/2018 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 10/07/2018 הוא 0.572
11/07/2018 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 11/07/2018 הוא 0.571
12/07/2018 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 12/07/2018 הוא 0.571
13/07/2018 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 13/07/2018 הוא 0.568
14/07/2018 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 14/07/2018 הוא 0.572
15/07/2018 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 15/07/2018 הוא 0.572
16/07/2018 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 16/07/2018 הוא 0.572
17/07/2018 0.57 שער הכתר הדני בתאריך 17/07/2018 הוא 0.57
18/07/2018 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 18/07/2018 הוא 0.568
19/07/2018 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 19/07/2018 הוא 0.568
20/07/2018 0.57 שער הכתר הדני בתאריך 20/07/2018 הוא 0.57
21/07/2018 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 21/07/2018 הוא 0.571
22/07/2018 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 22/07/2018 הוא 0.571
23/07/2018 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 23/07/2018 הוא 0.571
24/07/2018 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 24/07/2018 הוא 0.573
25/07/2018 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 25/07/2018 הוא 0.571
26/07/2018 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 26/07/2018 הוא 0.572
27/07/2018 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 27/07/2018 הוא 0.572
28/07/2018 0.575 שער הכתר הדני בתאריך 28/07/2018 הוא 0.575
29/07/2018 0.575 שער הכתר הדני בתאריך 29/07/2018 הוא 0.575
30/07/2018 0.575 שער הכתר הדני בתאריך 30/07/2018 הוא 0.575
31/07/2018 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 31/07/2018 הוא 0.577
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 08/2018 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 06/2018

תגובות הגולשים