OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש ספטמבר 2018 (09/2018)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בספטמבר 2018 (09/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2018 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 01/09/2018 הוא 0.563
02/09/2018 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 02/09/2018 הוא 0.563
03/09/2018 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 03/09/2018 הוא 0.563
04/09/2018 0.562 שער הכתר הדני בתאריך 04/09/2018 הוא 0.562
05/09/2018 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 05/09/2018 הוא 0.563
06/09/2018 0.56 שער הכתר הדני בתאריך 06/09/2018 הוא 0.56
07/09/2018 0.559 שער הכתר הדני בתאריך 07/09/2018 הוא 0.559
08/09/2018 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 08/09/2018 הוא 0.558
09/09/2018 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 09/09/2018 הוא 0.558
10/09/2018 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 10/09/2018 הוא 0.558
11/09/2018 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 11/09/2018 הוא 0.558
12/09/2018 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 12/09/2018 הוא 0.558
13/09/2018 0.557 שער הכתר הדני בתאריך 13/09/2018 הוא 0.557
14/09/2018 0.559 שער הכתר הדני בתאריך 14/09/2018 הוא 0.559
15/09/2018 0.56 שער הכתר הדני בתאריך 15/09/2018 הוא 0.56
16/09/2018 0.56 שער הכתר הדני בתאריך 16/09/2018 הוא 0.56
17/09/2018 0.56 שער הכתר הדני בתאריך 17/09/2018 הוא 0.56
18/09/2018 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 18/09/2018 הוא 0.563
19/09/2018 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 19/09/2018 הוא 0.563
20/09/2018 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 20/09/2018 הוא 0.563
21/09/2018 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 21/09/2018 הוא 0.565
22/09/2018 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 22/09/2018 הוא 0.565
23/09/2018 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 23/09/2018 הוא 0.565
24/09/2018 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 24/09/2018 הוא 0.565
25/09/2018 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 25/09/2018 הוא 0.565
26/09/2018 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 26/09/2018 הוא 0.565
27/09/2018 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 27/09/2018 הוא 0.565
28/09/2018 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 28/09/2018 הוא 0.565
29/09/2018 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 29/09/2018 הוא 0.565
30/09/2018 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 30/09/2018 הוא 0.565
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 10/2018 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 08/2018

תגובות הגולשים