OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש דצמבר 2018 (12/2018)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בדצמבר 2018 (12/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2018 0.564 שער הכתר הדני בתאריך 01/12/2018 הוא 0.564
02/12/2018 0.564 שער הכתר הדני בתאריך 02/12/2018 הוא 0.564
03/12/2018 0.564 שער הכתר הדני בתאריך 03/12/2018 הוא 0.564
04/12/2018 0.57 שער הכתר הדני בתאריך 04/12/2018 הוא 0.57
05/12/2018 0.567 שער הכתר הדני בתאריך 05/12/2018 הוא 0.567
06/12/2018 0.567 שער הכתר הדני בתאריך 06/12/2018 הוא 0.567
07/12/2018 0.57 שער הכתר הדני בתאריך 07/12/2018 הוא 0.57
08/12/2018 0.57 שער הכתר הדני בתאריך 08/12/2018 הוא 0.57
09/12/2018 0.57 שער הכתר הדני בתאריך 09/12/2018 הוא 0.57
10/12/2018 0.57 שער הכתר הדני בתאריך 10/12/2018 הוא 0.57
11/12/2018 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 11/12/2018 הוא 0.572
12/12/2018 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 12/12/2018 הוא 0.569
13/12/2018 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 13/12/2018 הוא 0.572
14/12/2018 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 14/12/2018 הוא 0.571
15/12/2018 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 15/12/2018 הוא 0.574
16/12/2018 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 16/12/2018 הוא 0.574
17/12/2018 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 17/12/2018 הוא 0.574
18/12/2018 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 18/12/2018 הוא 0.574
19/12/2018 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 19/12/2018 הוא 0.574
20/12/2018 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 20/12/2018 הוא 0.577
21/12/2018 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 21/12/2018 הוא 0.579
22/12/2018 0.576 שער הכתר הדני בתאריך 22/12/2018 הוא 0.576
23/12/2018 0.576 שער הכתר הדני בתאריך 23/12/2018 הוא 0.576
24/12/2018 0.576 שער הכתר הדני בתאריך 24/12/2018 הוא 0.576
25/12/2018 0.575 שער הכתר הדני בתאריך 25/12/2018 הוא 0.575
26/12/2018 0.575 שער הכתר הדני בתאריך 26/12/2018 הוא 0.575
27/12/2018 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 27/12/2018 הוא 0.577
28/12/2018 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 28/12/2018 הוא 0.578
29/12/2018 0.575 שער הכתר הדני בתאריך 29/12/2018 הוא 0.575
30/12/2018 0.575 שער הכתר הדני בתאריך 30/12/2018 הוא 0.575
31/12/2018 0.575 שער הכתר הדני בתאריך 31/12/2018 הוא 0.575
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 01/2019 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 11/2018

תגובות הגולשים