OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש ינואר 2019 (01/2019)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בינואר 2019 (01/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2019 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 01/01/2019 הוא 0.574
02/01/2019 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 02/01/2019 הוא 0.574
03/01/2019 0.569 שער הכתר הדני בתאריך 03/01/2019 הוא 0.569
04/01/2019 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 04/01/2019 הוא 0.568
05/01/2019 0.566 שער הכתר הדני בתאריך 05/01/2019 הוא 0.566
06/01/2019 0.566 שער הכתר הדני בתאריך 06/01/2019 הוא 0.566
07/01/2019 0.566 שער הכתר הדני בתאריך 07/01/2019 הוא 0.566
08/01/2019 0.567 שער הכתר הדני בתאריך 08/01/2019 הוא 0.567
09/01/2019 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 09/01/2019 הוא 0.565
10/01/2019 0.566 שער הכתר הדני בתאריך 10/01/2019 הוא 0.566
11/01/2019 0.567 שער הכתר הדני בתאריך 11/01/2019 הוא 0.567
12/01/2019 0.562 שער הכתר הדני בתאריך 12/01/2019 הוא 0.562
13/01/2019 0.562 שער הכתר הדני בתאריך 13/01/2019 הוא 0.562
14/01/2019 0.562 שער הכתר הדני בתאריך 14/01/2019 הוא 0.562
15/01/2019 0.562 שער הכתר הדני בתאריך 15/01/2019 הוא 0.562
16/01/2019 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 16/01/2019 הוא 0.561
17/01/2019 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 17/01/2019 הוא 0.563
18/01/2019 0.564 שער הכתר הדני בתאריך 18/01/2019 הוא 0.564
19/01/2019 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 19/01/2019 הוא 0.563
20/01/2019 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 20/01/2019 הוא 0.563
21/01/2019 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 21/01/2019 הוא 0.563
22/01/2019 0.562 שער הכתר הדני בתאריך 22/01/2019 הוא 0.562
23/01/2019 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 23/01/2019 הוא 0.561
24/01/2019 0.56 שער הכתר הדני בתאריך 24/01/2019 הוא 0.56
25/01/2019 0.559 שער הכתר הדני בתאריך 25/01/2019 הוא 0.559
26/01/2019 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 26/01/2019 הוא 0.563
27/01/2019 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 27/01/2019 הוא 0.563
28/01/2019 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 28/01/2019 הוא 0.563
29/01/2019 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 29/01/2019 הוא 0.563
30/01/2019 0.562 שער הכתר הדני בתאריך 30/01/2019 הוא 0.562
31/01/2019 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 31/01/2019 הוא 0.561
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 02/2019 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 12/2018

תגובות הגולשים