OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש מאי 2019 (05/2019)

לשימושכם, שערי הכתר הדני במאי 2019 (05/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2019 0.54 שער הכתר הדני בתאריך 01/05/2019 הוא 0.54
02/05/2019 0.54 שער הכתר הדני בתאריך 02/05/2019 הוא 0.54
03/05/2019 0.538 שער הכתר הדני בתאריך 03/05/2019 הוא 0.538
04/05/2019 0.539 שער הכתר הדני בתאריך 04/05/2019 הוא 0.539
05/05/2019 0.539 שער הכתר הדני בתאריך 05/05/2019 הוא 0.539
06/05/2019 0.539 שער הכתר הדני בתאריך 06/05/2019 הוא 0.539
07/05/2019 0.538 שער הכתר הדני בתאריך 07/05/2019 הוא 0.538
08/05/2019 0.538 שער הכתר הדני בתאריך 08/05/2019 הוא 0.538
09/05/2019 0.537 שער הכתר הדני בתאריך 09/05/2019 הוא 0.537
10/05/2019 0.537 שער הכתר הדני בתאריך 10/05/2019 הוא 0.537
11/05/2019 0.537 שער הכתר הדני בתאריך 11/05/2019 הוא 0.537
12/05/2019 0.537 שער הכתר הדני בתאריך 12/05/2019 הוא 0.537
13/05/2019 0.537 שער הכתר הדני בתאריך 13/05/2019 הוא 0.537
14/05/2019 0.538 שער הכתר הדני בתאריך 14/05/2019 הוא 0.538
15/05/2019 0.535 שער הכתר הדני בתאריך 15/05/2019 הוא 0.535
16/05/2019 0.535 שער הכתר הדני בתאריך 16/05/2019 הוא 0.535
17/05/2019 0.535 שער הכתר הדני בתאריך 17/05/2019 הוא 0.535
18/05/2019 0.534 שער הכתר הדני בתאריך 18/05/2019 הוא 0.534
19/05/2019 0.534 שער הכתר הדני בתאריך 19/05/2019 הוא 0.534
20/05/2019 0.534 שער הכתר הדני בתאריך 20/05/2019 הוא 0.534
21/05/2019 0.537 שער הכתר הדני בתאריך 21/05/2019 הוא 0.537
22/05/2019 0.54 שער הכתר הדני בתאריך 22/05/2019 הוא 0.54
23/05/2019 0.539 שער הכתר הדני בתאריך 23/05/2019 הוא 0.539
24/05/2019 0.54 שער הכתר הדני בתאריך 24/05/2019 הוא 0.54
25/05/2019 0.542 שער הכתר הדני בתאריך 25/05/2019 הוא 0.542
26/05/2019 0.542 שער הכתר הדני בתאריך 26/05/2019 הוא 0.542
27/05/2019 0.542 שער הכתר הדני בתאריך 27/05/2019 הוא 0.542
28/05/2019 0.542 שער הכתר הדני בתאריך 28/05/2019 הוא 0.542
29/05/2019 0.54 שער הכתר הדני בתאריך 29/05/2019 הוא 0.54
30/05/2019 0.54 שער הכתר הדני בתאריך 30/05/2019 הוא 0.54
31/05/2019 0.542 שער הכתר הדני בתאריך 31/05/2019 הוא 0.542
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 06/2019 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 04/2019

תגובות הגולשים